facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

CzechInvest podporuje využití nových technologií v zemědělství

31. 7. 2019
CzechInvest podporuje využití nových technologií v zemědělství

Objektiv státní podpory start-upů namířil svůj hledáček i na inovace v zemědělství. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zapojila do svých programů již čtyři mladé firmy nabízející řešení pro efektivnější využití našich zemědělských produktů/surovin.

Již do prvního pilotního kola programu na podporu start-upů CzechStarter se přihlásila českobudějovická firma PlasmaAgro. Její zakladatelé hledali pomoc s rozvojem byznysu založeného na inovativní metodě stimulace růstu osiva. Řešení PlasmaAgro totiž kombinuje tradiční chemické a biologické metody ošetřování semen s využitím nízkoteplotní plazmy. Díky tomu se mohou posouvat technologické možnosti pěstitelů a semenářů. Kolem nových technologií je však vždy potřeba postavit fungující obchodní model. Právě proto nabídl inkubační program CzechStarter firmě PlasmaAgro odborné poradenství v oblastech, jako je například financování, marketing, PR nebo ochrana duševního vlastnictví.

Další technologie pro zefektivnění zemědělské produkce využívají vesmírné technologie. Firmy Big Terra a World for Space přišly na to, že byznys, který řeší některé z nejpalčivějších problémů životního prostředí, se dá postavit na satelitních datech.

Společnost Big Terra vytvořila unikátního pomocníka pro řízení zemědělství. Aplikace kombinuje satelitní data a numerické modely počasí, aby poskytla všem subjektům zapojeným do zemědělské infrastruktury prostor pro data důležitá při rozhodování v otázkách – kdy začít se sázením, jak plodiny rostou, jak nejlépe zvýšit úrodu a kdy je optimální doba pro sklizeň. Díky inkubaci v podnikatelském inkubátoru ESA BIC Prague, jehož operátorem je CzechInvest, získala firma vedle finančních prostředků a technologií z Evropské kosmické agentury také možnost zviditelnit se a získat důležité kontakty v oboru.

ESA BIC Prague nadále hledá firmy, které by dokázaly ve svých komerčně využitelných produktech a službách využívat vesmírné technologie. A inovátoři zemědělské produkce jsou právě jednou z důležitých cílových skupin. Třeba brněnská pobočka pražského vesmírného inkubátoru ESA BIC má v současnosti ve svých řadách start-up World from Space. Jeho produkt dokáže na základě zpracování dat dálkového pozorování Země z družic Sentinel informovat o aktuálním stavu a změnách vegetace, infrastruktury či hospodářských aktivit. Díky tomu mohou zemědělci lépe reagovat na období sucha a průběžně monitorovat stav vegetace. Firma také řeší stále aktuálnější problém vzrůstajícího horka a sucha ve městech. Pro město Plzeň zpracovala studii – tzv. heatmapu – která může místní samosprávě pomoci při boji s horkem, například při plánování, kde je nejoptimálnější vysadit zeleň.

Jedním z nejnovějších „objevů“ agentury CzechInvest je olomoucká firma Apis Innovations, která nabízí převratné řešení v boji proti roztočům Varroa destructor. Formou speciálně upravených termosolárních úlů, které sálají teplo, dokáže vymýtit nebezpečného zabijáka, a pomoci tak včelařům chránit populaci svých včel a zvyšovat výnosy z medových produktů. Svým nápadem dokázala firma oslovit porotu v rámci českého národního kola soutěže Creative Business Cup, ve které se start-up umístil na třetím místě. Společnost nadále pokračuje ve spolupráci s CzechInvestem prostřednictvím inkubačního programu CzechStarter, který jim umožňuje čerpat služby zkušených mentorů za zvýhodněné ceny.

CzechStarter barvaweb 

 

Zdroj: CzechInvest