Vytisknout tuto stránku

I továrnu už můžete řídit pomocí internetu

22. 7. 2017
I továrnu už můžete řídit pomocí internetu

Řízení výrobního procesu chytře a jednoduše online je dnes celosvětovým trendem. Do vývoje softwarových nástrojů přístupných na internetu se zapojili i čeští výzkumníci.Technologická agentura ČR  (TA ČR) podpořila projekt částkou 239 milionů korun.

Řízení zaměstnanců, optimální rozvržení výroby, co nejrychlejší přechod na jinou výrobu s odpovídající přestavbou výrobní linky, šetření energií i lidskými zdroji. To je jen několik oblastí řízení průmyslového podniku, které snadno a on-line pomohou vyřešit softwarové nástroje dostupné jednoduše z webového prohlížeče. V rámci projektu Centrum aplikované kybernetiky 3 řeší výzkum a vývoj v této oblasti řada spolupracujících institucí a firem, například Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě nebo firma Merica s.r.o.

„Plánování a řízení výrobního procesu a jeho co největší efektivita je dnes alfou a omegou průmyslové výroby. Zapojení kybernetiky do řízení moderního průmyslového podniku je proto nezbytné pro jeho fungování. Vytvoření optimalizačních softwarových nástrojů pro průmyslovou informatiku je jednou ze součástí rozsáhlého dlouhodobého projektu, který jsme podpořili částkou dvě stě třicet devět milionů korun z programu CENTRA KOMPETENCE,“ uvedl Petr Očko, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Softwarové nástroje má zákazník přístupné na webu a díky tomu může řešit své problémy okamžitě prostým otevřením internetového prohlížeče. Díky on-line řešení není nutná žádná instalace programů či aplikací v místě výroby, nástroje může podle situace a požadavků zákazníka poskytovatel snadno upravovat. Pomáhají řešit plánovačům v podniku řadu překážek – malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé časy pro přestavbu výrobních linek, penále za nedodržení termínů dodávek nebo nadměrný odpad. Aplikace zahrnují všechny oblasti provozu – rozvrhování zaměstnanců do směn včetně toho, že dokáží okamžitě reagovat na změny, například když pracovník nepřijde z důvodu ošetřování dítěte.

Ve všech řešených problémech hledají autoři projektu inspiraci v praxi. Některé, jako například optimální rozvrhování výroby a zaměstnanců, se již testují v podnicích.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR