facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovační platforma Výzkumné organizace byla úspěšně spuštěna

12. 12. 2020
Inovační platforma Výzkumné organizace byla úspěšně spuštěna

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 byla zahájena inovační platforma Středočeského inovačního centra VÝZKUMNÉ ORGANIZACE. Spuštění platformy proběhlo online a účastníci měli možnost seznámit se nejen s jejím fungováním, ale i potenciálním využitím platformy v jejich práci.

Platforma VÝZKUMNÉ ORGANIZACE řeší aktuální témata a bariéry týkající se spolupráce akademického sektoru s malými a středními podniky ve Středočeském kraji. Celý koncept platformy je založen na úzké spolupráci s výzkumnými organizacemi, zachycování problematiky a hledání řešení v příslušných oborech. Díky poskytovaným vzdělávacím aktivitám bude inovační platforma zároveň posilovat výměnu nezbytných zkušeností mezi zapojenými subjekty. Hlavními cíli projektu je především usnadnění spolupráce mezi těmito sektory, sdílení projektových námětů a posilování vazeb.

Během zahajovacího online setkání představila Lenka Podjuklová, RIS 3 developerka SIC, celkem 4 témata, kterými se bude platforma zabývat. „S účastníky jsme prodiskutovali jejich požadavky a návrhy tak, aby byla inovační platforma přizpůsobena jejich potřebám a abychom ji mohli dále rozvíjet. Právě díky zapojení řady odborníků věříme, že se podaří vize platformy naplnit,“ komentuje spuštění Lenka Podjuklová.

Během setkání se přednášející podělili také o své zkušenosti z praxe a zaměřili se na již proběhlé spolupráce s výzkumnými organizacemi. Přítomní posluchači tak měli příležitost probrat jejich problémy, se kterými se v rámci svých projektů potýkají.

Příští jednání IP se uskuteční v první polovině roku 2021 se zaměřením na téma Spin-off s vybraným okruhem odborníků. Jedním z hlavních bodů bude přenos dobré praxe.

Platformu najdete na odkazu zde

 

Zdroj: SIC