facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak je česká veřejná správa inovativní?

5. 3. 2022
Jak je česká veřejná správa inovativní?

Ministerstvo vnitra realizovalo první dotazníkové šetření k měření inovací ve veřejné správě. Měření vychází z Kodaňského manuálu, který byl přizpůsoben specifikům českého prostředí. Měření inovací pokrylo tříleté období 2019–2021.

inovace ve veřejné správě

Respondenti průzkumu byli zástupci státní správy, krajů a obcí. Z průzkumu vyplývá, že 59 % z oslovených pracovišť implementovalo v období 2019 až 2021 alespoň jednu inovaci.

Dotazovaní subjektivně vyhodnotili přínos zavedených inovací výrazně nadprůměrně číslem 7,69 (na škále 1 velmi malý a 10 velmi vysoký). Největší spokojenost je v tomto ohledu na úrovni obcí. Pouze čtvrtina inovací implementovaných ve veřejné správě se obecně nesetká s očekávaným přínosem je hodnocena jako neúspěšná.

Inovovat se vyplatí

Celých 92 % inovací je zaváděno ve spolupráci s dalšími partnery. Práce na inovacích probíhají většinou interně, v rámci vlastní organizace. Jedinou výjimkou jsou obce, které relativně ve velkém (41 % z nich) využívají pro své inovace především se soukromým sektorem, například ve formě konzultačních služeb, dodavatelů a podobně.

Pokud se chcete s výsledky šetření seznámit detailněji, navštivte tuto stránku.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

redakčně upraveno