facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na VUT otevřeli nové prostory pro podnikatelské nápady studentů

30. 11. 2019
Na VUT otevřeli nové prostory pro podnikatelské nápady studentů

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně otevřela tento týden novou laboratoř pro profesní vzdělávání i aplikovaný výzkum v oblasti podnikání. Studenti zde mohou najít zázemí pro své budoucí podnikatelské nápady. Sloužit bude i studentům anglického programu zaměřeného na rozvoj podnikání.

vut inprofolab

Inprofo Lab je nový prostor pro rozvoj praktické výuky v oblasti podnikání a strategického rozvoje podniků. Bude zde probíhat praktická výuka v rámci profesního programu Entrepreneurship and Small Business Development, který na fakultě funguje od září 2018 a v současné době ho studuje přibližně 50 studentů. „Zároveň je to místo, které bude centrem rozvoje nových přístupů v učení podnikatelských dovedností, managementu a marketingu. Prostor plánujeme využít i pro projekty aplikovaného výzkumu. S potenciálem laboratoře počítáme rovněž pro nově akreditovaný navazující magisterský program Strategický rozvoj podniku. Jde o aktivitu, která má ambice podpořit rozvoj týmových principů výuky v rámci celé fakulty,“ říká Robert Zich, ředitel Ústavu managementu na Fakultě podnikatelské a současně garant programu zaměřeného na podnikavost.

„Rádi bychom tímto dali prostor nejen našim studentům, ale i firmám, aby zde rozvinuly možnosti budoucí spolupráce. Tato nová laboratoř dává prostor jak prohloubení podnikatelských dovedností studentů, tak jejich vědomostí v oblasti managementu či marketingu. A právě zde vidíme velký prostor pro spolupráci s firemními partnery,“ uvádí děkan Fakulty podnikatelské Stanislav Škapa.

Inspirace přichází z Finska

Zmiňovaný studijní program čerpá inspiraci od finských partnerů Fakulty podnikatelské. Ve Finsku podobné programy fungují už více než 20 let, zásadním prvkem je přitom rozvoj praktických dovedností v rámci týmového učení. „Řešení reálných problémů je základem celého studia. Spolupráce s Finskem, konkrétně s univerzitou v Tampere, je pro nás zcela zásadní. Je založena na dlouhodobém partnerství a pomáhá nám vytvářet mezinárodní prostředí studia,“ doplnil Zich.

Řešení podnikatelských aktivit v rámci reálné firmy, kterou studenti zakládají nejpozději na začátku druhého ročníku, vytváří maximální prostor pro praktickou zkušenost. „Tento přístup klade nové nároky jak na pedagogy, tak na samotné studenty. Role učitelů je často spíše v koučovaní a studenti si sami rozhodují nejen o tématech, ale i o formě výuky. Práce v týmu je výzvou pro všechny,“ dodal Zich.

Nový podnikatelský program mají i na „zemědělce“

Obdobně koncipovaný studijní program vznikl letos také na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Dostal název Inovativní podnikání a do prvního ročníku letos nastoupilo 34 studentů. I tento program je inspirován osvědčeným finským vzorem, vychází totiž ze vzdělávacího konceptu Team Academy®, který vznikl na Univerzitě aplikovaných věd v Jyväskyle již v roce 1993. Více o něm prozradil jeho garant Václav Švec v rozhovoru s Alešem Vlkem na Youradio Talk.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Tisková zpráva VUT v Brně

Foto: Jiří Zámečník