facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nebezpečný zbytkový prášek z tonerových kazet. Kam s ním?

14. 6. 2024
Nebezpečný zbytkový prášek z tonerových kazet. Kam s ním?

Většina tonerových kazet používaných po celém světě, tedy i v České republice, je původem z Asie, hlavně z Číny. Obsahují nebezpečné látky, nelze je zatím renovovat ani ekologicky likvidovat, jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví a devastují i přírodu. Tuzemští specialisté nyní testují, jak prášek z použitých kazet ekologicky zlikvidovat. Jejich aktuální výsledky vypadají velmi nadějně. Zcela jasno mají mít do tří let.

tonerovy prasekTonerový prášek

Na společensky velmi významném projektu, který má potenciál splnit principy cirkulární ekonomiky, spolupracuje tým odborníků z konsorcia výzkumných ústavů a firem, které se sdružily v Národním centru kompetence (NCK) BIOCIRKL. Finančně je podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

„Problém je, že výrobci originálních a renovovaných tonerových kazet jsou zatíženi obrovskými náklady na dodržování všech pravidel a předpisů, zatímco dovozci čínských produktů se tímto nezabývají. Takže zcela bez postihu dovážejí a prodávají extrémně laciné různé kompatibilní tonerové kazety, díky čemu mají přes 60 procent trhu,“ upozornila Olga ŠolcováÚstavu chemických procesů AVČR (ÚCHP), která je zároveň hlavní řešitelkou NCK BIOCIRKL. „Tonerový prášek od originálních výrobců je tvořen malými částicemi polymerních plastů, vosků, pigmentů, činidel kontroly elektrického náboje, oxidů kovů, zejména železa, oxidu křemičitého a dalších chemických látek, a to o velikosti jednotek mikrometrů. Má vždy stejné složení, takže se může uplatnit například jako složka do asfaltů či betonů,“ dodala.

Tonery nejsou zatím jednoznačně klasifikovány jako nebezpečné odpady. Problém je, že obsahují i chemické složky, jako těžké kovy, polyaromáty, bromované zpomalovače hoření, a další zdravotně velmi závadné látky. „U renovovaných tonerových kazet nebylo ani v jednom případě zjištěno překročení limitů nebezpečných látek. Naopak při testech různých takzvaných kompatibilních tonerů do laserových tiskáren od neznámých výrobců, nejčastěji z Číny, bylo zjištěno až o 153 procent více styrenu, o 130 procent více těkavých organických látek a o 60 procent více ultrajemných částic. Obsahují i další karcinogenní látky jako benzen a dioxin nebo dekabromdifenylether. Překročení limitu nebezpečných látek bylo potvrzeno ve všech případech, a to až neuvěřitelných 8 500 krát,“ upozornil Tomáš Pešek ze společnosti REMA Systém, která na projektu spolupracuje.

Bohužel kvůli nízké ceně dávají lidé většinou přednost těmto problematickým kompatibilním kazetám, kterých jsou ročně vyrobeny milióny. Vzhledem k jejich vysoce toxickému složení zbývá jediná možnost likvidace, což je jejich energetické zhodnocení. „Je zde možnost jejich využití ve formě příměsi do pelet tvořených z čistírenských a papírenských kalů, které jsou vhodné například při spalování ve fluidních kotlích,“ uvedl Karel Soukup z ÚCHP, vedoucí dílčího projektu Udržitelná energetika.

V předchozím projektu Národního centra kompetence (NCK) BIOCIRTECH, na jehož výsledky navazuje NCK BIOCIRKL, výzkumníci z ÚCHP a REMA Systém, a.s. potvrdili, že z čistírenských a papírenských kalů může být kvalitní palivo s vysokou výhřevností, a to například právě ve formě pelet. Za tento výsledek získali v roce 2022 i prestižní cenu „Inovace pro udržitelný rozvoj“, kterou uděluje Česká podnikatelská rada. „U možného dalšího využití zbytkového prášku z tonerů se zabýváme nejen vývojem procesu jeho separace z tonerových kazet, ale řešíme i optimalizaci tohoto paliva ve vztahu k jeho výhřevnosti a mechanickým vlastnostem, přičemž důraz klademe na dodržení emisních limitů,“ uvedla Olga Šolcová.

 

Zdroj: NCK BIOCIRKL