facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový projekt ukáže, jak spotřebitelé mohou inovovat elektrizační soustavu

28. 10. 2019
Nový projekt ukáže, jak spotřebitelé mohou inovovat elektrizační soustavu

Jak zapojit spotřebitele, kteří dokáží cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy? Právě tomuto tématu se věnuje inovační projekt Dflex realizovaný v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR.

DFLEX

V souvislosti s decentralizací energetiky poroste do budoucna význam spotřebitelů, kteří dokáží poskytovat flexibilitu neboli schopnost cíleně měnit odběr elektřiny, pro jakýkoliv trh s elektřinou. Jde například o chytré budovy nebo inteligentní veřejné osvětlení. Cílem projektu Dflex je ověřit v tuzemských podmínkách, jak lze tyto spotřebitele aktivně zapojit do řízení elektrizační soustavy – respektive jak snížení či zvýšení jejich odběru využít pro udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie.

Hlavním příjemcem je společnost ČEPS, na projektu se dále podílejí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Pražská energetikaDigital Energy Services ze skupiny Nano Energies. Aplikačním garantem tohoto projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem Hlavní město Praha. Úkolem města bylo především identifikovat vhodné spotřebitele, které mají možnost poskytnout potřebnou flexibilitu.

„Spotřebitelé elektřiny, kanceláře, obce, producenti nebo i výrobní linky mohou společně pomáhat vyrovnávat přenosovou soustavu a tím se aktivně podílet na zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy. Díky zkušenostem z okolních evropských trhů víme, že toho lze dosáhnout, když budeme chytře řídit flexibilitu v naší soustavě,“ popsal ředitel Nano Energies Stanislav Chvála, jehož firma už v současnosti funguje jako agregátor flexibility na spotových trzích s elektřinou v Česku, na Slovensku a v Belgii.

Kromě ověření možnosti využití agregace flexibility v ČR je hlavním přínosem projektu Dflex vytvoření algoritmů pro vyhodnocení poskytnuté flexibility a finanční vypořádání poskytnutých služeb.

„Evoluce energetiky přináší potřebu adaptovat se na nové fenomény. Pro projekt Dflex vyvíjíme pokrokové algoritmy a nástroje pro agregaci distribuované flexibility,“ uvádí Ondřej Mamula, vedoucí skupiny Energetika, CIIRC ČVUT.

„Tyto nástroje se využijí pro osvojení nových dovedností při zpracování velkých objemů dat a intenzifikaci datových výměn s relevantními účastníky trhu. To přispěje k efektivnímu řízení soustavy a schopnosti udržovat výkonovou rovnováhu v měnícím se prostředí,“ dodává Mamula.

Dflex nyní vstoupil do fáze realizace, která potrvá do konce roku 2022 a bude probíhat ve čtyřech na sebe navazujících pracovních balíčcích.

 

Zdroj: ČVUT v Praze