instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Proběhla konference k inovacím v Libereckém kraji

4. 11. 2018
Proběhla konference k inovacím v Libereckém kraji

Ve středu 31. října 2018 se v Liberci uskutečnil první ročník konference RIS3 fórum s podtitutem Liberecký kraj kreativní, podnikavý a přitažlivý pro talenty a investice, který byl součástí projektu  Smart akcelerátor Libereckého kraje.

IMG 0297

Umění sledovat globální trendy, chápat jejich dopady pro místní prostředí, posouvat hranice znalostí, umět tyto znalosti přetvořit do produktu uplatnitelného na celosvětovém trhu a tím dávat konkrétní podobu pojmu „konkurenceschopný kraj či konkurenceschopná Česká republika“ – to jsou hlavní témata, na která se zaměřila výroční konference Regionální inovační strategie Libereckého kraje připravená Libereckým krajem ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Lipo.ink, Technickou univerzitou v Liberci, výzkumnými organizacemi působícími v kraji, zástupci inovačních podniků a škol.

V průběhu konference rezonovala slova Michala Pěchoučka z Centra umělé inteligence Českého vysokého učení technického v Praze „…musíme být součástí změn. Ten, kdo změnu iniciuje, ten na ní benefituje. Ten, kdo na ni reaguje, ten za ni platí…když změny přijdou z Čech, benefit zůstane v Čechách…“, která zazněla v pořadu Pološero České televize.

Konference byla rozdělena do tří bloků.V rámci prvního bloku konferenci zahájil hejtman Libereckého kraje Martin Půta a radní Radka Loučková Kotasová. Ondřej Pokorný z Technologického centra AV ČR hovořil o Regionálním inovačním potenciálu v kontextu globálního vývoje. Mluvilo se také o sdílené marketingové inovační značce regionu, Tomáš Hrivnák vysvětloval, jaký je její smysl a potenciál. Philipp Roden prezentoval téma Liberecký kraj jako inkubátor inovativních technologických StartUpů - Lipo.ink, což je první podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji. První blok uzavřel Jaroslav Demel z Technické univerzity v Liberci, který představil Student Business Club.

Druhý blok začal workshopem Idea Café, vedeným Alešem Vlkem. Účastníci hovořili o hlavních prioritách letos aktualizované Regionální inovační strategie (RIS3), řešili role, motivaci a možnosti jednotlivých partnerů regionálního inovačního ekosystému, pojmenovávali hlavní bariéry a hledali společně nejvhodnější nástroje řešení. Jako klíčové úkoly vnímali zlepšení schopnosti pracovat s talenty, inovátory a vizionáři, zkvalitnění komunikace a spolupráce, stimulaci podnikavosti v nejnovějších technologických oblastech, větší angažovanost v mezinárodním prostředí, větší provázanosti marketingové prezentace regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účastníci se dozvěděli, jak vypadá myšlenková mapa regionálního inovačního ekosystému pro řešení klíčových témat regionální inovační strategie (např. talenty, technologické startupy a další), kde jsou jeho klíčové uzly a kanály a jaká jsou hlavní komunikační témata sdílené regionální inovační značky ve vztahu ke klíčovým tématům RIS3.

Součástí třetího bloku byly prezentace příkladů úspěšných projektů realizovaných v regionu v oblastech regionální specializace (RIS3). Ukázaly, že v regionu působí výzkumné týmy schopné nabídnout excelentní znalosti v širokém spektru oborů i podnikatelé, kteří tyto znalosti úspěšně aplikují v praxi. Ukázalo se, že region má rozhodně na čem stavět a jeho ambice „být součástí změn a usilovat o iniciaci těchto změn“ je oprávněná.

Výstupem konference je kromě jiného seznam konkrétních námětů pro řešení cílů RIS3. Největším přínosem byla ale diskuse, vzájemná výměna názorů, zaměření různých úhlů pohledu do jednoho ohniska tématu, které partneři vnímají jako zásadní. Další informace ke konferenci je možné nalézt zde:

IMG 0309

Krajská RIS3 pro Liberecký kraj

  • Liberecký kraj rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje, opírající se o kreativní inovativní firmy schopné obstát na globálním trhu, i o mezinárodně významné instituce v sektoru vědy a výzkumu.
  • Liberecký kraj podporující a iniciující spolupráci všech subjektů inovačního podnikání VaV, a to jak na regionálním a národním, tak i v přeshraničním a mezinárodním prostoru.
  • Liberecký kraj zajišťující podmínky, aby i nové firmy a rozvíjející se obory nacházely v kraji dobré podmínky pro rozvoj díky nové infrastruktuře a kvalitním pracovníkům. 
  • Liberecký kraj s kvalitním vzdělávacím systémem utvářeným ve spolupráci škol, vzdělavatelů a dalších sociálních partnerů.

Regionální inovační strategie (RIS) je dlouhodobým plánem, jak podpořit hospodářský růst a transformaci směrem ke znalostní ekonomice, se zohledněním společenských výzev a podmínek regionů.

 
Autor: Vědavýzkum.cz (SA, AV)
Zdroj: Tisková zpráva Libereckého kraje
Fotografie: Liberecký kraj