Vytisknout tuto stránku

Seriál Nanovelmoc Česko představí svět nanotechnologií

23. 10. 2019
Seriál Nanovelmoc Česko představí svět nanotechnologií

Český klastr Nanoprogress postupně zveřejnil pětidílný seriál s názvem Nanovelmoc Česko. Smyslem krátkých videí je poukázat na potenciál nanotechnologií a poutavou formou představit tuto oblast široké veřejnosti.

Filtry, čistící membrány, kosmetické prostředky a celou řadu dalších aplikací mají technologie, které souhrnně označujeme předponou nano-. Firmy a výzkumné organizace, které se zabývají jejich výzkumem a vývojem, sdružuje v Česku od roku 2010 klastr s názvem Nanoprogress.

Jako nástroj na podporu inovací klastr svým členům, kterých je nyní již 56, pomáhá čerpat české (například z programu Spolupráce – Klastry) i zahraniční (z programu Horizont 2020) dotace nebo pomáhá se smluvním výzkumem. Hlavní přidanou hodnotou sdružených členů, je administrativní podpora, která jim umožňuje plně se věnovat výzkumu.

Prostřednictvím zveřejněných videí seznamuje klastr s oblastí nanotechnologií a jejím potenciálem širokou veřejnost. První díl se zabývá samotnou technologií zvlákňování, která vznikla v roce 2003 na Technické univerzitě v Liberci a zásadně přispěla k průmyslovému využití nanotechnologií a k rozvoji celé oblasti. V druhém díle se dozvíme o využití nanomateriálů v potravinářství, jednom z nejperspektivnějších odvětví jejich uplatnění. Třetí díl se zabývá oblastí životního prostředí, v němž se nanotechnologie začaly uplatňovat teprve nedávno. Jedná se například o čistění odpadních vod za účelem jejich opětovného využití. Nanotechnologie významně přispěly i k rozvoji biomedicíny a kosmetiky, jimiž se zabývá díl čtvrtý. V posledním díle se seznámíme se samotným klastrem Nanoprogress a jeho posláním:

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

 


 EU nanoprogress