facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž Inovace roku letos slaví 25 let

18. 9. 2021
Soutěž Inovace roku letos slaví 25 let

Významnou součástí rámce strategie konkurenceschopnosti ČR jsou inovace. To platí nejen v podmínkách ČR, ale i v dalších vyspělých zemí. Následující příspěvek se zaměřuje na inovační produkty a na způsob jejich hodnocení podle praktických zkušeností Asociace inovačního podnikání ČR (dále AIP ČR) v rámci jí vyhlašované soutěže o Cenu Inovace roku za pětadvacetileté období. Do soutěže je možné hlásit se i letos, a to do 31. 10. 2010.

inovace roku

Inovační produkty (výrobky, technologické postupy, služby) jsou nejvýznamnějším výsledkem inovačního procesu. Inovační proces představuje soubor činností s těmito základními etapami: vymyslet-vyrobit-prodat. Ve vývoji společnosti se účastníci inovačního procesu snaží o to, aby vznikaly kvalitní inovační produkty. Na tomto cíli se podílí od svého založení 23. 6. 1993 AIP ČR, z.s. V roce 1995 vyhlásila 1. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 1996. V tomto roce zabezpečuje 26. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2021. Soutěž o Cenu Inovace roku patří mezi hlavní úkoly AIP ČR, z.s. při realizaci Národní inovační politiky a programu AIP ČR INOVACE XXI.

Soutěž Inovace roku od roku 1996

Uplynulých 25 ročníků soutěže přineslo významné poznatky. Potvrdilo se, že rovněž v České republice platí obdobné podmínky při využívání výsledků výzkumu, vývoje a inovací (dále VaVaI) jako v jiných vyspělých zemích světa. Platí, že využitelné při přípravě inovačních produktů jsou všechny výsledky VaVaI, využité je však přibližně jedno procento. Dále platí, že náklady na VaVaI jsou cca desetinou nákladů na výrobu inovačního produktu a jedním procentem nákladů k umístění těchto produktů na trh. Rozdíly v podílu těchto nákladů se projevují v různých oborech a odvětvích. Na str. 29 je umístěna tabulka Cena Inovace roku – počet oceněných inovačních produktů po krajích v letech 1996–2020 (kraje byly ustaveny k 1. 1. 2000).

Informace o výsledcích soutěže jsou pravidelně uveřejňovány v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (vydává AIP ČR od roku 1993), v brožuře Cena Inovace roku a dalších titulech spolu s charakteristikou oceněných produktů, jsou předávány v tiskových informacích AIP ČR, jsou umísťovány v části Inovační produkty v Technologickém profilu ČR. Jsou prezentovány na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích, na poradách obchodních radů zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a na dalších významných akcích. Organizace, které uspěly v rámci soutěže o cenu Inovace roku v ČR nebo ty, které získaly srovnatelné nebo vyšší zahraniční ocenění v obdobných soutěžích, se mohou přihlásit do Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. Z dosavadních zkušeností při hodnocení přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku vyplývá, že řešitelé projektů VaVaI nevěnují dostatečnou pozornost využívání výsledků těchto projektů pro inovační produkty. Navíc chybí spolupráce zúčastněných subjektů v rámci etap inovačního procesu „vymyslet-vyrobit-prodat“, což vede k jeho malé efektivnosti.

Od roku 2010 se osvědčila možnost konzultace připravovaných přihlášek s cílem snížit počet vyřazených podaných přihlášek. Vybrané přihlášené inovační produkty byly po celé období soutěže představeny ve výstavní části INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Informace o této akci, jejím průběhu a závěrech jsou od roku 2002 umístěny na www.aipcr.cz, část archiv.

Výjimečným byl covidový rok 2020 svými parametry i tím, že se neuskutečnil 28. ročník INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v plánovaném a připraveném termínu 1.–4. 12. 2020. Komise Inovace roku vyhodnotila přihlášky 4. 12. 2020 s tím, že ocenění budou předána v průběhu roku 2021 podle aktuálních protiepidemických opatření.

Soutěž je vyhlášena rovněž v roce 2021. Na http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp se můžete seznámit s podrobnějšími informacemi, na www.aipcr.cz je umístěna přihláška (uzávěrka 31.10.2021). Ve své působnosti můžete iniciovat přihlášky do této soutěže a potvrdit inovační potenciál vašeho kraje.

 

Zdroj: Asociace inovačního podnikání ČR

redakčně upraveno