facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Startuje 11. ročník soutěže IT SPY

16. 7. 2020
Startuje 11. ročník soutěže IT SPY

Už pojedenácté budou dvě desítky ambasadorů hledat ty nejlepší IT diplomové práce v elitní soutěži IT SPY. Soutěž, kterou organizují české a slovenské univerzity a společnost Profinit, se zaměřuje na projekty studentů IT fakult z České republiky a Slovenska. Možnost podat přihlášku trvá do 15. září 2020.

Finalisté soutěže získají kromě prestižního titulu také možnost svůj projekt prezentovat široké i odborné veřejnosti a dále ho rozvíjet, na absolutního vítěze čeká odměna 1 000 eur. Nad letošním ročníkem IT SPY drží odbornou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Cílem soutěže IT SPY je představit ty nejzajímavější a nejlépe zpracované diplomové projekty jak laické a odborné veřejnosti, tak i firmám a investorům. Mnoho prací totiž skrývá potenciál praktického využití, ale často končí po obhajobě v šuplíku, protože studentům chybí motivace projekt posunout dál. To se snaží soutěž postupně měnit a úspěch se ukazuje už v rámci několika posledních ročníků. „Těší mě, že neustále roste nejen úroveň samotných prací, ale zlepšuje se i sebevědomí a prezentace studentů před porotou, což je pro úspěch jejich projektů klíčové,“ uvedla Mária Bieliková, předsedkyně poroty soutěže IT SPY.

Firmy se učí navazovat užší spolupráci se studenty už během studia a jejich diplomové projekty pak díky tomu pomáhají realizovat v praxi. Právě propojení teorie s praxí a možnost ukázat nápady s potenciálem celému světu je podle Bohumíra Zoubka ze společnosti Profinit jedním z hlavních přínosů celé soutěže IT SPY. „Mnozí autoři prací z minulých ročníků dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy,“ doplňuje Zoubek.

Jan Bayer

Vítěz minulého ročníku soutěže Jan Bayer

V loňském roce se soutěže účastnilo 1600 prací, absolutním vítězem se stal Jan Bayer z ČVUT s projektem, který pomocí kráčejícího robota řeší průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Práce zaujala jak svým celospolečenským přínosem, tak i možností okamžitého nasazení řešení v praxi.

Finalisté budou své projekty prezentovat před odbornou porotou složenou ze zástupců akademiků i soukromé sféry. Vítěz soutěže získá finanční odměnu 1 000 eur, která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu. Všechny finálové práce pak budou prezentovány v Galerii nejlepších a bude s nimi seznámena laická i odborná veřejnost. Kromě ocenění tří nejlepších bude udělena také Cena odborných novinářů a Cena veřejnosti.

 

Zdroj: IT SPY

redakčně upraveno