facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Středočeské inovační centrum rozdělilo mezi firmy a vědce více než 3 miliony

30. 7. 2017
Středočeské inovační centrum rozdělilo mezi firmy a vědce více než 3 miliony

Malé a střední firmy ze Středočeského kraje, které chtěly inovovat svůj produkt nebo službu ve spolupráci s výzkumnou organizací, mohly na svůj projekt prostřednictvím Středočeských inovačních voucherů získat dotaci až 150 000 korun.

Cílem výzvy, kterou vyhlašovalo Středočeské inovační centrum, bylo stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou a podpořit inovační aktivity podniků pro posílení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí probíhal od 27. března do 28. dubna tohoto roku. Do programu s celkovou alokací 5 mil. korun, které poskytl Středočeský kraj, se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří v součtu požadovali dotaci ve výši téměř 4 mil. korun. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru byla nakonec uzavřena s 25 příjemci. Ti si rozdělí částku téměř 3,2 mil. korun a své projekty budou realizovat nejpozději do konce roku 2017.

Podpora bude směřovat především do oblasti zemědělství (6 projektů), stavebnictví (4 projekty), strojírenství (3 projekty), dále do potravinářství, life sciences a ICT. Předmětem spolupráce firem a vědců jsou nejčastěji služby, které není v silách žadatele zajistit jiným způsobem. Jedná se o testování a analýzy nových výrobků, optimalizaci konstrukčních parametrů, vývoje testů, provedení zkoušek, laboratorní a poloprovozní zkoušky nebo implementace metod do praxe.

Podnikatelé, kteří požádali o podporu prostřednictvím voucheru, nejvíce poptávali pomoc výzkumníků z Českého vysokého učení technického v Praze (6 projektů), dále z České zemědělské univerzity v Praze (5 projektů), Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (3 projekty), ve dvou projektech jde o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po jednom projektu získaly firmy na spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem a s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Prostředky, které nebudou vyplaceny v rámci 1. a 2. výzvy, budou použity pro vyhlášení 3. výzvy, která je plánována na podzim 2017. V souvislosti s tím se uskuteční semináře, na nichž budou mimo jiné prezentovány i zkušenosti z hodnocení žádostí v předchozích výzvách.

 

Zdroj: Středočeské inovační centrum