facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vlaky Shinkanzen používají k čištění vzduchu stejný princip jako nové české radiátory

12. 11. 2016
Vlaky Shinkanzen používají k čištění vzduchu stejný princip jako nové české radiátory

Metoda takzvané fotokatalýzy dokáže vzduch zbavit choroboplodných zárodků, plísní a dalších nečistot, v interiérech, nemocnicích, školách a čekárnách. Fotokatalýzu již využívají například hypermoderní japonské vlaky Shinkansen. Rozvojem této metody se již několik let zabývají výzkumníci na Technické univerzitě v Liberci (TUL) v rámci projektu, který podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou 22,6 milionu korun.

"Vzhledem k rostoucí koncentraci lidí ve městech, v dopravních prostředcích a veřejných budovách je čistota vzduchu velmi důležitým a zásadním tématem. Je moc dobře, že zrovna čeští vědci a pracoviště patří vtomto oboru mezi světovou špičku a že tak dokážeme být zajímaví pro zahraniční trhy," uvedl Petr Očko, předseda TA ČR, která projekt s názvem „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“ podpořila v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Hlavním cílem projektu, který začal v roce 2013 a trvá do letoška, je návrh konstrukce a výroba zařízení čištění vzduchu a vody s využitím fotokatalýzy. „Jednoduše řečeno jde o proces, kdy dochází k rozkladu organických látek, včetně mikroorganismů na povrchu fotoaktivního materiálu působením světelné energie. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván, což je ekonomicky velmi výhodné,“ vysvětlil František Peterka z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Projekt tak reaguje na současné problémy souvisejí cí se znečištěním životního prostředí, kdy jsou lidé v interiéru vystavováni působení mikroorganismů, jako jsou viry a bakterie. Ale také nízkých koncentrací organických sloučenin, například formaldehyd uvolňovaný z
moderních konstrukčních materiálů, jejichž negativní účinek se projeví až po dlouhodobé expozici. „Fotokatalýza, na rozdíl od jiných metod odstraňování škodlivin, je velmi účinná při likvidaci právě těchto velmi nízkých koncentrací organických sloučenin,“ dodal Miloš Heršálek s firmy RETAP. V rámci projektu vyrobila firma RETAP již několik funkčních prototypů, začala i samotná výroba a čističky jsou připraveny k prodeji. Splnily přitom náročná kritéria testování a mohou tak obdržet Certifikát ČSAF (Česká Společnost pro aplikovanou fotokatalýzu ). Aby se zabránilo prodeji nefunkčních a nebezpečných výrobků v oblasti nových technologií jako je fotokatalýza, vypracovala ČSAF ve spolupráci s Japonci, a ve shodě s návrhem Evropské společnosti pro fotokatalýzu, jako jedna z prvních na světě certifikační systém. I k tomu přispěl projekt podporovaný TA ČR.

Využití fotokatalytických čističek vody je možné pro řešení speciálních problémů v mnoha průmyslových odvětvích. Například s nyní používá pro čištění oplachové vody v defektoskopii pro společnost ATG.

„Tržní potenciál fotokatalytického čištění vzduchu a vody je veliký a víme, že ve světě existuje značný zájem o tento typ výrobků,“ řekl na závěr Miroslav Černík, ředitel výzkumu Ústavu pro nanotechnologie TUL.

 

Zdroj: TA ČR