facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Známe vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby

29. 1. 2021
Známe vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby. Ty by měly spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

Foto TZ EDIH 4

„V oblastech s vysokou přidanou hodnotou i v robotizaci mají dnes české firmy a start-upy světu co nabídnout. Česká republika je se svou silnou průmyslovou i vědeckou základnou, stejně jako řadou špičkových výzkumných center a výzkumných infrastruktur, na digitální věk připravená,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Evropská centra pro digitální inovace budou poskytovat služby urychlující digitální transformaci malým a středním podnikům. Na MPO jsme zorganizovali národní výzvu a jsem rád, že jsme z deseti přihlášených vybrali šest subjektů, které se mohou hlásit o podporu z programu Digitální Evropa.“

Kandidáti na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR:

  • BRAIN FOR INDUSTRY (lídr: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)
  • CYBERSECURITY INNOVATION HUB (lídr: CyberSecurity Hub, z.ú.)
  • DIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA (lídr: Agentura regionálního rozvoje s.r.o)
  • EDIH ČVUT (lídr: České vysoké učení technické v Praze)
  • EDIH DIGIMAT (lídr: Intemac Solutions, s.r.o.)
  • EDIH OSTRAVA (lídr: Technická univerzita Ostrava)

České vysoké učení technické v Praze se rozhodlo předložit do kvalifikační výzvy MPO hned dva projekty na dvě různé požadované oblasti. První z nich je oblast kybernetické bezpečnosti, kterou ČVUT ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně bude dále rozvíjet, a na této platformě CYBERSECURITY INNOVATION HUB byl vytvořen silný základ jak pro naplňování cílů EDIHu, tak pro posílení mezinárodní spolupráce.

foto TZ EDIH 2

Druhý EDIH ČVUT je specializován na využití umělé inteligence. V této oblasti se spojila ta nejlepší pracoviště na ČVUT (FEL, FIT, CIIRC) a vytvořila tým, který je připraven spolu s dalšími partnery poskytovat své služby jak malým a středním podnikům, tak také firmám, které se zabývají vývojem AI. Dalším významným pilířem je nabídka spolupráce pro veřejnou sféru, která využitím umělé inteligence může zefektivnit své fungování v mnoha oblastech.

„ČVUT v Praze účastí na dvou projektech ze šesti podpořených prokazuje excelentnost svých týmů a připravenost podílet se na digitální transformaci společnosti. Jsem moc rád a gratuluji kolegům za nominaci do výzvy na Evropská centra digitální inovace. Vidím velký potenciál pro ČVUT právě v připravovaném programu Digital Europe a budu velmi rád podporovat tyto aktivity včetně například podpory Kvantové technologie, kde se otevírá zcela nové pole kvantové informatiky, kvantově bezpečné komunikace a kvantového počítání, a rovněž program digitální zralosti,“ řekl rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

O zařazení do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH) se bude ucházete také zástupce Akademie věd ČR, a to konkrétně konsorcium Brain4Industry, jehož lídrem je Fyzikální ústav AV ČR.

Brain4Industry (B4I) se zaměřuje na digitalizaci malých a středních podniků a využití umělé inteligence ve výrobních procesech. Kromě toho nabízí expertizu v oblasti pokročilých výrobních technologií. Mezi hlavní oblasti specializace patří aditivní, plazmatické a laserové technologie, povrchové úpravy a strukturování, matematické simulace a výpočetní metody, topologicky optimalizované produkty, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, certifikovaný proces výroby a testování. V plánu je také výstavba inovačního centra s testovacím zázemím.

B4I Vizualizace 2

„Jsem moc rád, že se nám podařilo vytvořit silné konsorcium, které svým klientům nabídne know-how v digitalizaci, sběru a analýze dat ve výrobním procesu včetně návrhu řešení na míru propojené s odbornými znalostmi a atraktivní testovací infrastrukturou v oblasti pokročilých výrobních technologií,“ uvedl ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.

Konsorcium B4I bylo vytvořeno na platformě dlouhodobé spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a partnerů z výzkumné, podnikové a inovační sféry. Ve Fyzikálním ústavu se této problematice nejvíce věnují pracovníci laserového centra HiLASE a Národního centra kompetence MATCA. Dalšími členy konsorcia jsou Ústav termomechaniky AV ČR, vývojové pracoviště CARDAM, Středočeské inovační centrum a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).

Sítem národní výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu prošla také liberecká Agentura regionálního rozvoje, která je lídrem konsorcia ustanoveného v Libereckém kraji s přesahem do kraje Královéhradeckého. „Už jen to, že naše konsorcium prošlo v silné konkurenci sítem národní výzvy, vnímám jako obrovský úspěch. Ukazuje se, že krajská vědeckovýzkumná pracoviště patří mezi celorepublikovou špičku a že společně mají co nabídnout i v evropském měřítku. Ve výběru kandidátů nefiguruje vyjma nás žádný jiný subjekt působící mimo tradiční technologické bašty Prahu, Brno a Ostravu,” uvádí Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje.

Případný úspěch v Evropě by podle něj byl obrovskou šancí pro celý širší region. Pro zajištění širší škály služeb i pro zvýšení spádové oblasti centra navázala agentura spolupráci s partnery z Královéhradeckého kraje. Součástí konsorcia jsou tak za Liberecký kraj ARR (pod níž spadá Lipo.ink), Technická univerzita v Liberci a výzkumná centra VÚTS a TOPTEC, za Královéhradecký kraj pak Univerzita Hradec Králové a rozvojová agentura CIRI. Posledním členem s celostátní působností je Národní klastrová asociace. Spolu s těmito partnery začala nyní Agentura regionálního rozvoje pracovat na přípravě projektového záměru ve větším detailu.

Vznik propojené sítě Evropských center pro digitální inovace je v souladu s Inovační strategií ČR, Národní strategií umělé inteligence i koncepcí Digitální ekonomika a společnost. „Evropská centra pro digitální inovace budou vyvíjet a testovat produkty před finální výrobou a uvedením na trh, poskytovat služby a kapacity související s využíváním disponibilní digitální infrastruktury a obecně budou podporovat region v budování inovativního ekosystému a spolupráce,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Nyní přijde na řadu příprava tzv. Letter of Support pro úspěšné žadatele jako povinné přílohy kandidátského projektu do evropské výzvy a chystáme výzvy z programu The Country For The Future. Pracujeme na tom, abychom se v oblasti umělé inteligence posunuli do roku 2030 mezi největší světové inovátory.“

Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 - 2030. Podpora center pro digitální inovace je součástí široké škály aktivit, které MPO realizuje na podporu rozvoje digitální ekonomiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MPO a ČVUT

Foto: ČVUT