Vytisknout tuto stránku

Známe vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby

29. 1. 2021
Známe vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropské digitální inovační huby. Ty by měly spolu s evropskými partnery podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při širším zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

Foto TZ EDIH 4

„V oblastech s vysokou přidanou hodnotou i v robotizaci mají dnes české firmy a start-upy světu co nabídnout. Česká republika je se svou silnou průmyslovou i vědeckou základnou, stejně jako řadou špičkových výzkumných center a výzkumných infrastruktur, na digitální věk připravená,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Evropská centra pro digitální inovace budou poskytovat služby urychlující digitální transformaci malým a středním podnikům. Na MPO jsme zorganizovali národní výzvu a jsem rád, že jsme z deseti přihlášených vybrali šest subjektů, které se mohou hlásit o podporu z programu Digitální Evropa.“

Kandidáti na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR:

  • BRAIN FOR INDUSTRY (lídr: Fyzikální ústav Akademie věd ČR v.v.i.)
  • CYBERSECURITY INNOVATION HUB (lídr: CyberSecurity Hub, z.ú.)
  • DIH NORTHERN AND EASTERN BOHEMIA (lídr: Agentura regionálního rozvoje s.r.o)
  • EDIH ČVUT (lídr: České vysoké učení technické v Praze)
  • EDIH DIGIMAT (lídr: Intemac Solutions, s.r.o.)
  • EDIH OSTRAVA (lídr: Technická univerzita Ostrava)

České vysoké učení technické v Praze se rozhodlo předložit do kvalifikační výzvy MPO hned dva projekty na dvě různé požadované oblasti. První z nich je oblast kybernetické bezpečnosti, kterou ČVUT ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně bude dále rozvíjet, a na této platformě CYBERSECURITY INNOVATION HUB byl vytvořen silný základ jak pro naplňování cílů EDIHu, tak pro posílení mezinárodní spolupráce.

foto TZ EDIH 2

Druhý EDIH ČVUT je specializován na využití umělé inteligence. V této oblasti se spojila ta nejlepší pracoviště na ČVUT (FEL, FIT, CIIRC) a vytvořila tým, který je připraven spolu s dalšími partnery poskytovat své služby jak malým a středním podnikům, tak také firmám, které se zabývají vývojem AI. Dalším významným pilířem je nabídka spolupráce pro veřejnou sféru, která využitím umělé inteligence může zefektivnit své fungování v mnoha oblastech.

„ČVUT v Praze účastí na dvou projektech ze šesti podpořených prokazuje excelentnost svých týmů a připravenost podílet se na digitální transformaci společnosti. Jsem moc rád a gratuluji kolegům za nominaci do výzvy na Evropská centra digitální inovace. Vidím velký potenciál pro ČVUT právě v připravovaném programu Digital Europe a budu velmi rád podporovat tyto aktivity včetně například podpory Kvantové technologie, kde se otevírá zcela nové pole kvantové informatiky, kvantově bezpečné komunikace a kvantového počítání, a rovněž program digitální zralosti,“ řekl rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

O zařazení do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH) se bude ucházete také zástupce Akademie věd ČR, a to konkrétně konsorcium Brain4Industry, jehož lídrem je Fyzikální ústav AV ČR.

Brain4Industry (B4I) se zaměřuje na digitalizaci malých a středních podniků a využití umělé inteligence ve výrobních procesech. Kromě toho nabízí expertizu v oblasti pokročilých výrobních technologií. Mezi hlavní oblasti specializace patří aditivní, plazmatické a laserové technologie, povrchové úpravy a strukturování, matematické simulace a výpočetní metody, topologicky optimalizované produkty, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, certifikovaný proces výroby a testování. V plánu je také výstavba inovačního centra s testovacím zázemím.

B4I Vizualizace 2

„Jsem moc rád, že se nám podařilo vytvořit silné konsorcium, které svým klientům nabídne know-how v digitalizaci, sběru a analýze dat ve výrobním procesu včetně návrhu řešení na míru propojené s odbornými znalostmi a atraktivní testovací infrastrukturou v oblasti pokročilých výrobních technologií,“ uvedl ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.

Konsorcium B4I bylo vytvořeno na platformě dlouhodobé spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a partnerů z výzkumné, podnikové a inovační sféry. Ve Fyzikálním ústavu se této problematice nejvíce věnují pracovníci laserového centra HiLASE a Národního centra kompetence MATCA. Dalšími členy konsorcia jsou Ústav termomechaniky AV ČR, vývojové pracoviště CARDAM, Středočeské inovační centrum a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).

Sítem národní výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu prošla také liberecká Agentura regionálního rozvoje, která je lídrem konsorcia ustanoveného v Libereckém kraji s přesahem do kraje Královéhradeckého. „Už jen to, že naše konsorcium prošlo v silné konkurenci sítem národní výzvy, vnímám jako obrovský úspěch. Ukazuje se, že krajská vědeckovýzkumná pracoviště patří mezi celorepublikovou špičku a že společně mají co nabídnout i v evropském měřítku. Ve výběru kandidátů nefiguruje vyjma nás žádný jiný subjekt působící mimo tradiční technologické bašty Prahu, Brno a Ostravu,” uvádí Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje.

Případný úspěch v Evropě by podle něj byl obrovskou šancí pro celý širší region. Pro zajištění širší škály služeb i pro zvýšení spádové oblasti centra navázala agentura spolupráci s partnery z Královéhradeckého kraje. Součástí konsorcia jsou tak za Liberecký kraj ARR (pod níž spadá Lipo.ink), Technická univerzita v Liberci a výzkumná centra VÚTS a TOPTEC, za Královéhradecký kraj pak Univerzita Hradec Králové a rozvojová agentura CIRI. Posledním členem s celostátní působností je Národní klastrová asociace. Spolu s těmito partnery začala nyní Agentura regionálního rozvoje pracovat na přípravě projektového záměru ve větším detailu.

Vznik propojené sítě Evropských center pro digitální inovace je v souladu s Inovační strategií ČR, Národní strategií umělé inteligence i koncepcí Digitální ekonomika a společnost. „Evropská centra pro digitální inovace budou vyvíjet a testovat produkty před finální výrobou a uvedením na trh, poskytovat služby a kapacity související s využíváním disponibilní digitální infrastruktury a obecně budou podporovat region v budování inovativního ekosystému a spolupráce,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Nyní přijde na řadu příprava tzv. Letter of Support pro úspěšné žadatele jako povinné přílohy kandidátského projektu do evropské výzvy a chystáme výzvy z programu The Country For The Future. Pracujeme na tom, abychom se v oblasti umělé inteligence posunuli do roku 2030 mezi největší světové inovátory.“

Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 - 2030. Podpora center pro digitální inovace je součástí široké škály aktivit, které MPO realizuje na podporu rozvoje digitální ekonomiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MPO a ČVUT

Foto: ČVUT