facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Inovace a technologie

Inovace a technologie

inovace, start-upy, venture kapitál, technologický rozvoj

Evropský patentový úřad 4. července 2023 oznámil, že vynálezci Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen a Blanka Toukoniitty jsou vítězi v kategorii Průmysl soutěže European Inventor Award 2023. Byli vybráni z více než 600 kandidátů. Ocenění získali za vývoj inovativního procesu přeměny odpadních a zbytkových surovin na obnovitelná paliva pro silniční dopravu, letectví a další odvětví.

13. 7. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

Překonat stres vyvolaný suchem by rostlinám mohla pomoci nová hnojiva, která vyvíjí vědci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s komerčním partnerem. Přípravky založené na přírodní bázi by měly plodinám řízeně dodávat živiny podle jejich aktuální potřeby a měly by také rostlinám pomoci zadržovat dostupnou vodu.

8. 7. 2023

Mendelova univerzita

Umělá inteligence (AI) představuje celou řadu rizik, a zároveň nabízí mnoho příležitostí napříč celou společností. Dosud však neproběhla žádná komplexní analýza AI v kontextu lidských práv. Právě o to se od roku 2021 snaží společný výzkum Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, Ambis a prg.ai. Projekt „Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace“ je financovaný Technologickou agenturou ČR a sdružuje technologické a právní odborníky.

6. 7. 2023

České vysoké učení technické v Praze

V České republice vzniklo nové konsorcium výzkumných pracovišť. Jmenuje se Národní centrum kompetence BIOCIRKL a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií.

26. 6. 2023

Ústav chemických procesů AV ČR

Osvědčila se už na Karlovarsku, kde s účinností dosahující až 97 % čistí vody vytékající ze staré skládky pesticidních látek. Unikátní technologii Wetland+, která dokáže z vody odstranit životu nebezpečné chlorované látky, nyní nasadil tým z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci pod vedením Miroslava Černíka v polském Jaworznu.

20. 6. 2023

Technologická univerzita v Liberci

Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery.

18. 6. 2023

Biologické centrum AV ČR

Využít LED pro prevenci a podporu léčby pacientů s některými typy depresí si dal za cíl tým českých odborníků. Výsledkem bude série fototerapeutických pomůcek, konkrétně světelná sauna, přenosný světelný kufr a světelný sloup. Jejich základem je unikátní LED technologie s vyváženým spektrálním složením blízkým přirozenému slunečnímu světlu.

15. 6. 2023

Sociální pracovníci, adiktologové, psychologové, lékaři a speciální pedagogové společně s odborníky v oblasti IT vyvinuli novou mobilní aplikaci, která má pomoci lidem při léčbě ze závislosti. Aplikace je určena jak klientům, tak terapeutům. Vznikla s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

3. 6. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Tchaj-wan se pyšní výsadním postavením v polovodičovém odvětví a má ambici stát se špičkovým výzkumným hubem v asijsko-pacifickém regionu v oborech kybernetické bezpečnosti a biomedicíny. Mezi další hlavní podporované výzkumné oblasti se řadí informační a digitální technologie, zelené energie, národní obrana, strategický průmysl včetně kosmického odvětví a dále sektory týkající se strategických zásob.

21. 5. 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Výzkumný tým z VŠCHT Praha vyvinul ve spolupráci s partnery nový digitální nástroj pro automatizovaná provozní a technologická opatření pro čistírny odpadních vod (ČOV). Water Scan Toolbox je cloudová aplikace, která používá prediktivní znalosti množství a kvality přicházejících odpadních vod k posouzení zátěže ČOV.

21. 5. 2023

VŠCHT v Praze