facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela rozpočtových pravidel od 1. 1. 2018

30. 12. 2017
Novela rozpočtových pravidel od 1. 1. 2018

Dne 1. 1. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Právní předpis, který byl publikován jako 367/2017 Sb., opět mění a upřesňuje vztah mezi příjemcem a poskytovatelem dotací.

Nejvýznamnější změny se týkají především §14, který upravuje poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí. Do této části byla vložena nová ustanovení týkající se vedení řízení (14g), doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti (14h), účastníka řízení (14i), výzvy k podání žádosti (14j), odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úpravy žádostí (14k), rozhodnutí (14m), lhůty pro vydání rozhodnutí (14n), změny rozhodnutí (14o), nového rozhodnutí (14p) a vztahu ke správnímu řádu (14q).

Ve sbírce předpisů si můžete přečíst podobu schváleného předpisu a na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je k dispozici celý sněmovní tisk (1071/0) včetně důvodové zprávy.

Problematice se budeme dále věnovat ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři, která je partnerem rubriky Legislativa a právo.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)