facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti

1. 9. 2016
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti

Dne 1. 9 nabyla účinnosti novela vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Z původních „revolučních“ myšlenek, které měly celý systém více přiblížit anglo-saskému modelu a jeho strukturu lépe přizpůsobit potřebám moderní společnosti založené na znalostech, zůstal nakonec předpis, který zavádí několik nových institutů a institucí a současně některé instituty nově popisuje. Dotýká se především vzdělávací činnosti vysokých škol a zjednodušeně můžeme říci, že v této oblasti na ně přesouvá vyšší stupeň volnosti a rozhodování. Jako dva hlavní milníky novelizovaného předpisu můžeme uvést vznik Národního akreditačního úřadu a zavedení vnitřního a vnějšího hodnocení v rámci systému zajišťování kvality.