facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o registru smluv putuje k prezidentovi

26. 7. 2017
Novela zákona o registru smluv putuje k prezidentovi

Senát Parlamentu ČR projednával na své 8. schůzi novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na jednání 20. 7. 2017 nepřijal žádné usnesení. Novela nyní putuje k podpisu prezidentu republiky. 

Senát současně schválil usnesení k postupu Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu novely zákona o registru smluv, vráceného Senátem (senátní tisk č. 79, sněmovní tisk č. 699):

I. Souhlasí se závěry uvedenými v usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury č. 4 konané z 5. schůze konané 11. července 2017.

II. Vyzývá Poslaneckou sněmovnu k dokončení projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (senátní tisk č. 79, sněmovní tisk č. 699).

III. Pověřuje předsedu Senátu, aby zaslal toto usnesení Senátu spolu s usnesením Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury č. 4 z 5. schůze konané dne 11. července 2017 předsedovi Poslanecké sněmovny.

V návrhu novely zákona je doplněn kromě jiného bod m), který říká, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou instituci v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz (AV)