facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poslancům byla rozeslána novela zákona č. 130/2002 Sb.

12. 11. 2016
Poslancům byla rozeslána novela zákona č. 130/2002 Sb.

V pátek 11. 11. byla poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozeslána novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Sněmovní tisk číslo 960/0 řeší problematiku způsobilých nákladů, na jejichž problematické vymezení upozornil například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém dopise předsedovi vlády.

Novela, kterou společně předložili František Vácha, Jiří Zlatuška, Karel Rais, Vlasta Bohdalová, Anna Putnová, Miroslav Grebeníček, Petr Kořenek, Simeon Karamazov, Radim Holeček, Adolf Beznoska a František Laudát, Augustin Karel Andrle Sylor by měla dle zdůvodnění zpřesnit definice způsobilých nákladů a pomoci tak vyřešit výkladové nejasnosti i právní nejistotu poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Novela by měla nabýt účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů.