facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Senát projednával novelu zákona o registru smluv

17. 7. 2017
Senát projednával novelu zákona o registru smluv

Senát Parlamentu ČR minulý týden projednával ve svých výborech novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném režimu 28. 6. 2017.

Novela zákona obsahuje bod, který se vztahuje také na veřejné vysoké školyveřejné výzkumné instituce. Návrhované ustanovení vylučuje z povinnosti uveřejnit prostřednictvím registru smluv smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou instituci v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednala návrh novely zákona dne 11. 7. 2017 a přijala usnesení č. 4 (tisk 161/4). V něm konstatuje, že postup Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o registru smluv je v rozporu s Ústavou a zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Senát by měl dle stálé komise vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby dokončila projednávání novely zákona o registru smluv - senátní tisk č. 79 a sněmovní tisk č. 699/12

Ústavně-právní výbor Senátu projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 3 (tisk 161-1). Výbor návrh neschválil, nezamítl ani nepřijal pozměňovací návrh. K projednávanému tisku tedy nepřijal žádné usnesení

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 60 (tisk 161/2). V usnesení doporučil Senátu, aby vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat.

 

Autor Vědavýzkum.cz (AV)