facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zabraňte kolizi ochranných známek, sledujte nově přihlašované

28. 10. 2020
Zabraňte kolizi ochranných známek, sledujte nově přihlašované

Od loňského roku se systém ochranných známek v České republice řídí novelizovaným zákonem o ochranných známkách. Jednou z nejdůležitějších změn přitom bylo zrušení § 6 zákona o ochranných známkách. Podle něj nemohl Úřad průmyslového vlastnictví zapsat označení, které by bylo shodné se starší ochrannou známkou jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby.

Nově tedy úřad nebude v rámci věcného průzkumu při řízení o zápisu ochranné známky zkoumat, zda již existuje označení, které by obsahovalo shodné prvky nebo bylo shodné s přihlašovaným označením. Fakticky tedy může dojít k situaci, kdy budou existovat dvě shodné zapsané ochranné známky.

Kolize známek = relativní důvod pro zamítnutí ochrany

Shoda se starší ochrannou známkou je nově pouze relativním důvodem pro zamítnutí ochrany. Jako vlastník starší ochranné známky proto musíte v případě zjištěné shody podniknout aktivní krok a podat proti zápisu ochranné známky námitky k Úřadu průmyslového vlastnictví. Námitky můžete podat i jako vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud mohou být takovým zápisem dotčena jeho užívací práva, nebo jako přihlašovatel ochranné známky, která má dřívější den podání.

Námitkové řízení

Námitky proti rozhodnutí úřadu můžete podat nejpozději do tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky. Pokud v tomto období připomínky neuplatníte, není možné lhůtu nijak prodloužit nebo prominout. Podávané námitky musejí být vždy patřičně odůvodněné a podložené důkazy. Pokud dojde k formálně správně zpracovanému podání námitek ve lhůtě, Úřad průmyslového vlastnictví vyrozumí přihlašovatele nové ochranné známky o podaných námitkách a vyzve ho k reakci. Na základě dodaných podkladů pak úřad kolizi vyhodnotí a rozhodne o zamítnutí přihlášky nebo námitek.

Prokazování užívání ochranné známky

Specifickou situací je nutnost na žádost přihlašovatele nové ochranné známky prokázat užívání starší ochranné známky, pokud je zapsaná minimálně po dobu pěti let. V takovém případě musí být v námitkovém řízení podán i důkaz o tom, že v této době byla řádně užívána. Pokud namítající takový důkaz nepředloží, úřad námitky zamítne.

Jak zjistit kolizi ochranných známek?

Denně jsou v České republice přihlašovány desítky ochranných známek, měsíčně jejich počty dosahují vyšších stovek. Vlastníci ochranných známek by v rámci řádné péče o známkoprávní ochranu měli minimálně několikrát za měsíc přihlašované ochranné známky kontrolovat. Jen tak eliminují možnost, že se mezi nimi najdou ochranné známky, které by mohly zasahovat do stávajícího rozsahu exkluzivity ochranného označení. Zajistit, že nebude přihlášena podobná ochranná známka, jako je ta vaše, můžete prostřednictvím nástroje MoniMark, který pomocí sofistikovaných metod, využívajících strojové učení, denně prochází databáze a porovnává stávající a nově přihlašované ochranné známky a vyhodnocuje jejich procentuální shodu. Pokud systém zjistí vysoké procento shody, na riziko vlastníka ochranné známky upozorní.

Co dělat, když ke kolizi dojde?

V případě, že zjistíte, že některá z přihlašovaných ochranných známek u úřadu nebo třeba u EUIPO koliduje s vaší, už zapsanou, ochrannou známkou, je třeba přistoupit k podání příslušných námitek.

 

 

Autorka: Lucie Straková, Frank Bold AdvokátiFrankBold 1