Vytisknout tuto stránku

Zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti

1. 10. 2016

Tento zákon byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení. K zákonu jsou zatím vydány příslušná nařízení vlády (č. 172 a 173/2016 Sb.), vyhláška Ministerstva financí č. 248/2016 Sb. a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj (č. 168, 169, 170 a 260/2016 Sb.). Všechny si můžete přečíst na portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Problematice veřejných zakázek se budeme na našem portálu detailně věnovat, a to především z pohledu zadávání v oblasti výzkumu a vývoje.

Můžete si přečíst stručný přehled oblastí nové úpravy veřejného zadávání od Karla Zuzky, Karla Masopusta a Renaty Brychtové.