facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Asistent managementu

19. 12. 2019
Asistent managementu

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“ 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“ VŘ č. j.: VÚPSV/842/2019

Hlavní náplní práce je:

 • Technické a administrativní zajištění záležitostí týkajících se lidských zdrojů (pracovně právního charakteru).
 • Organizace a technické zajišťování skupinových akcí, veřejných prezentací projektu (i pro zahraniční publikum).
 • Pořizování zápisů z jednání.
 • Technické zajišťování (zahraničních) služebních cest řešitelského týmu.
 • Zprostředkovávání komunikace mezi odborným garantem, případně dalšími členy řešitelského týmu a managementem projektu.
 • Asistence při zadávání veřejných zakázek.
 • Zajišťování publicity projektu.
 • Součinnost s managementem projektu.
 • Součinnost s Ekonomicko-správním oddělením VÚPSV, v. v. i.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání – minimálně v bakalářském studijním programu (titul Bc.).
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost anglického jazyka, minimálně „Stupeň znalostí 2., úroveň B2“ (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Praxi na obsahově obdobné pozici minimálně 3 roky (v posledních 10 letech).
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou:

 • Praxe na obdobné pozici v akademickém prostředí či ve výzkumné organizaci.
 • Vzdělání v sociálních vědách.

Nabízíme:

 • Práci na 1,0 úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na další 3 roky.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Výkon práce částečně formou home office.
 • Poukázky na stravování.
 • Podílet se na projektu s vysokou společenskou relevancí.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden 2020

Místo pracoviště: Brno Joštova 218/10, 602 00 Brno.

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
popř. PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 6. 1. 2020 (včetně) na adresu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., k rukám Ing. Ivy Veselé, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Datová schránka: xy9n88n, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

 

Zdroj: VÚPSV