Nezávislé informace o vědě a výzkumu
17. 7. 2017

Kvestor

Kvestor

Rektor Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce kvestora.

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • nejméně 5 let praxe v oblasti hospodaření a řízení větší instituce,
 • praxe s řízením většího kolektivu zaměstnanců,
 • dobrá komunikační znalost anglického jazyka,
 • výhodou jsou zkušenosti s řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů, jako jsou investiční záměry, evropské projekty apod.,
 • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • dobré vyjednávací a komunikační schopnosti, otevřený a tvůrčí přístup,
 • dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Profil činnosti kvestor

 • řídí činnost kvestury sestávající z Ekonomického úseku, Osobního a mzdového oddělení, Technicko-provozního úseku, Oddělení veřejných zakázek a Investičního oddělení; řeší zásadní otázky vysokoškolských kolejí UHK,
 • připravuje návrh rozpočtu UHK včetně rozdělování těchto prostředků a sleduje jejich využívání,
 • odpovídá za přípravu a realizaci investiční výstavby,
 • dohlíží na správu majetku UHK,
 • vydává řídící akty pro oblast ekonomickou a technicko-provozní pro celou UHK,
 • projednává návrh kolektivní smlouvy s odborovou organizací,
 • vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodářské a správní u všech součástí UHK,
 • řídí činnost v oblasti BOZP a PO.

Nabízíme

 • samostatnou, zodpovědnou a tvůrčí práci v akademickém prostředí,
 • příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu,
 • motivující mzdové a pracovní podmínky.

Přihláška k výběrovému řízení bude obsahovat

 • strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem dosavadní praxe a popisem konkrétních úkolů a zodpovědnosti,
 • prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení, potvrzující splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: podzim 2017

Písemné nabídky zasílejte do 13. srpna 2017 k rukám vedoucí Osobního a mzdového oddělení Ing. Marie Jirkové na adresu Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové. Obálku označte: „Výběrové řízení – kvestor UHK“.

Elektronické přihlášky zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Případné další informace podá Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor UHK, tel: 493 332 511, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Univerzita Hradec Králové

Partneři webu a spolupracující instituce