Nezávislé informace o vědě a výzkumu
11. 6. 2018

Kvestor / kvestorka

Kvestor / kvestorka

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce kvestora/kvestorky.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně – ekonomický směr předností,
 • nejméně 5 let praxe v oblasti řízení finančních a hospodářských procesů, správy majetku a vnitřní správy,
 • dlouhodobé zkušenosti s řízením většího počtu zaměstnanců,
 • praxe v řídící činnosti v akademickém prostředí a znalost problematiky hospodaření a financování veřejných vysokých škol výhodou,
 • zkušenosti s finančním řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů ČR a EU (výzkumné projekty, investiční záměry, evropské projekty apod.) výhodou,
 • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • organizační, manažerské, prezentační, vyjednávací a komunikační schopnosti na vysoké úrovni, otevřený a tvůrčí přístup,
 • schopnost orientace v právních normách především ve vybraných oblastech veřejného práva (zejm. finanční, správní právo) i soukromého práva (zejm. obchodní, pracovní právo),
 • dobrá komunikační znalost anglického jazyka,
 • dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi,
 • časová flexibilita,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Profil činnosti kvestora:

 • řídí činnost úseku kvestora sestávajícího z Ekonomického odboru, Investičního odboru, Útvaru veřejných zakázek, Útvaru správy nemovitostí, Útvar správy a údržby budov,
 • odpovídá za zpracování návrhu rozpočtu JU včetně rozdělování veřejných zdrojů mezi součásti JU a vyhodnocení jejich užití,
 • odpovídá za hospodaření JU jako celku v rozsahu daném zákonem o vysokých školách,
 • odpovídá za přípravu a realizaci investiční výstavby,
 • vydává vnitřní normy a prováděcí vnitřní předpisy v oblasti hospodaření, veřejných zakázek, vnitřní správy a správy majetku JU,
 • poskytuje součinnost při kontrolách realizovaných orgány veřejné moci a koordinuje jejich průběh.

Nabízíme:

 • možnost pracovat v akademickém prostředí na jedné z nejvýznamnějších manažerských pozic,
 • samostatnou, zodpovědnou a tvůrčí práci v akademickém prostředí,
 • motivační mzdové ohodnocení odpovídající odpovědnosti vykonávané práce.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis obsahující vize a záměry ve funkci (max. 2 strany A4),
 • výpis z rejstříku trestů.

Nástup dle dohody. Vybraní uchazeči budou pozvaní k výběrovému řízení. Univerzita si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Přihlášku k výběrovému řízení zasílejte do 22. 6. 2018 pod označením „kvestor“ na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Případné bližší informace podá Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU, tel. 389 032 002, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích