facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerský rada

28. 9. 2020
Ministerský rada

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů excelentního výzkumu v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. prosinec 2020 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za proces administrace, kontroly a schvalování zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech;
 • spolupráce při administrativní kontrole veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • zabezpečení monitoringu financování projektu ve vztahu ke schválenému rozpočtu v letech;
 • zabezpečení podílu na procesu odhalování a řešení nesrovnalostí a podezření na porušení rozpočtové kázně;
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • zabezpečení komunikace s příjemcem operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání v průběhu realizace projektu přes MS2014+

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 1. října 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení projektů excelentního výzkumu (č. j.: MSMT-35982/2020-3)“.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

 • platový tarif v rozmezí 27 980 – 41 290 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci a mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě, s akcentem na oblast strukturálních fondů EU,
 • příjemné pracovní prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD.

Další výhody:

 •  další odborné vzdělávání,
 • 25 dní dovolené,
 • až 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,
 • další zaměstnanecké benefity (příspěvek na důchodové připojištění, stravenky, 5 dní indispozičního volna, tzv. sick days, příspěvky do oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria),
 • finanční podpora stravování,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

 

Kompletní informace o pozici naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT