facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

3. 9. 2022
Ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI.

Na dobu neurčitou.

Místo výkonu: Karmelitská 529/5, Praha 1

Platová třída: 13. (30 780 – 45 420,- Kč)

Obor státní služby: 10 – Výzkum, vývoj a inovace

Další požadavek: znalost anglického jazyka na úrovni B1

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Součástí žádosti je písemná práce na téma „Administrátor programu COST".

Předpokládaný nástup: 15. říjen 2022 nebo dle dohody

Žádosti do: 20. září 2022

Charakteristika vykonávaných činností:

  • Administrace projektů mezinárodní spolupráce ve VaVaI;
  • zajišťování agendy, řízení a implementace podprogramů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) programu INTER-EXCELLENCE II, programu Mobility a jiných programů spadajících do gesce útvaru (příprava dokumentace, řízení a realizace veřejných soutěží, komunikace s uchazeči a příjemci podpory, poskytování podpory, monitoring a kontrolní činnost, komunikace s partnery);
  • plnění úkolů vyplývajících ze součinnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s relevantními partnery v oblasti VaVaI; a to jak s českými subjekty jako například Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Akademií věd ČR aj.; tak i s příslušnými zahraničními partnery jako například zástupci ambasád či ministerstev;
  • zajišťování metodické a koordinační činnosti souvisejících s realizací aktivit bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Více informací o poskytovaných benefitech naleznete zde.

Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy