facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerský rada v sekci mezinárodních vztahů, EU a ESIF

31. 12. 2022
Ministerský rada v sekci mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v sekci mezinárodních vztahů, EU a ESIF – IV MŠMT.

Doba neurčitá.

Místo výkonu: Českomoravská 2420/15, Praha 9

Platová třída: 12

Platový tarif: 27 650 – 40 740 Kč (v závislosti na počtu let praxe), přiznání osobního příplatku v závislosti na kvalitě výkonu služby, motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci a mimořádné finanční odměny.

Obor státní služby:

38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Požadované vzdělání:

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Charakteristika vykonávaných činností:

  • výkon pozice druhé/ho tajemnice/tajemníka náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF (dále jen „náměstka sekce“);
  • koordinace sekretariátu náměstka sekce, spisové a archivní služby, personálního systému OK Base, správu docházky, dovolených apod.;
  • správa kalendáře náměstka sekce, sjednávání návštěv, organizaci času náměstka sekce, zajištění tuzemských i zahraničních cest náměstka sekce včetně vyúčtování a pojištění, správu reprefondu, přípravu občerstvení pro reprezentativní návštěvy a další hospitality činnosti;
  • koordinace úkolů zadaných náměstkem sekce napříč celou sekcí (jednotlivé odbory sekce a Dům zahraniční spolupráce);
  • příprava podkladů pro jednání náměstka sekce se zástupci rezortních a mimorezortních institucí ČR i EU, většinou kompilačního či „zjednodušeného“ charakteru, zpracování stanovisek k materiálům ostatních ministerstev a dalších orgánů státní správy vztahujících se k agendě sekce;
  • koordinace a kompletace materiálů předkládaných sekcí na poradu vedení / jednání vlády;
  • účast na schůzkách pracovních týmů, výborů a komisí v rámci působnosti agendy náměstka sekce, pořizování zápisu, ale i stručných analytických podkladů dle zadání náměstka sekce;
  • zajištění dalších činností a úkolů v působnosti dle pokynu náměstka sekce, úzkou spolupráci a zastupitelnost s první tajemnicí náměstka sekce;
  • dohoda o hmotné odpovědnosti (týká se pouze finančních prostředků v hotovosti).

Více informací o benefitech naleznete zde.

Předpokládaný nástup: 1. března 2023 nebo dle dohody

Žádosti zasílejte do: 31. ledna 2023

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy