facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Náměstek/yně pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace

12. 2. 2022
Náměstek/yně pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace (1. kolo).

Označení služebního místa: vrchní vládní rada, náměstek pro řízení sekce

Obory služby: 10. Výzkum, vývoj a inovace

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Platová třída: 16.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. března 2022

Termín podání žádosti do: 25. února 2022

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity na Úřadu vlády ČR:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • řídí a koordinuje jemu podřízené útvary,
 • zajišťuje zpracování a posuzuje návrhy programů, analýz a koncepcí dlouhodobého vývoje v oblasti vědy, výzkumu a inovací,
 • připravuje koncepci bilaterálních a multilaterálních zahraničních styků v oblasti vědy, výzkumu a inovací,
 • plní na základě pověření ministryně pro vědu, výzkum a inovace konkrétní úkoly při realizaci strategie ČR v oblasti vědy, výzkumu a inovací vůči cizím státům, mezinárodním organizacím a vůči orgánům ČR,
 • odpovídá v rozsahu své působnosti za tvorbu a realizaci koncepce strategie ČR v oblasti vědy.
 • koordinuje celostátní a mezistátní systémy v oblasti vědy, výzkumu a inovací, především se zaměřením na veškeré aspekty bilaterálních a multilaterálních vztahů, zvláště s členskými státy EU,
 • komunikuje aktivity ministryně pro vědu, výzkum a inovace dle potřeby oběma komorám parlamentu,
 • koordinuje činnost útvarů ministryně pro vědu, výzkum a inovace s činností ostatních ústředních orgánů státní správy ČR, Kanceláří předsedy vlády a Kanceláří prezidenta republiky,
 • zastupuje ministryni pro vědu, výzkum a inovace na stykových akcích předsedy vlády a prezidenta republiky,
 • schvaluje vnitřní řády podřízených odborů,
 • účastní se stykových akcí ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

 Hlásit se na pozici je možné do 25. února 2022. Veškerá potřebná dokumentace k výběrovému řízení a další informace jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR