Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Právník - specialista v oblasti ochrany duševního vlastnictví

12. 2. 2018

Rektorát Českého vysokého učení technického v Praze přijme nového kolegu/kolegyni na pracovní pozici právník - specialista v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Náplň práce:

 • nastavování ochrany duševního vlastnictví ČVUT
 • agenda smluv: smlouvy k účasti na projektech, konsorciální smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o převodu duševního vlastnictví apod.
 • příprava a zadávání veřejných zakázek
 • poradenství a podpora při zakládání start-up a spin-off firem na ČVUT
 • sledování trendů a nových předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a licencování

Vybrané právní předpisy, jejichž znalost se předpokládá:

Obecné předpisy

 • občanský zákoník; zákon o obchodních korporacích; zákoník práce; občanský soudní řád; správní řád

Zvláštní předpisy vztahující se k „univerzitnímu“ prostředí

 • zákon o veřejných výzkumných institucích; zákon o VŠ
 • zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
  inovací z veřejných prostředků
 • metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací
 • zákon o zadávání veřejných zakázek
 • zákon o rozpočtových pravidlech
 • daňový řád

Zvláštní předpisy vztahující se k duševnímu vlastnictví

 • zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
  (autorský zákon)
 • zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
 • zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • zákon o ochraně průmyslových vzorů
 • zákon o užitných vzorech
 • zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
 • zákon o ochraně biotechnologických vynálezů atd.

Zvláštní předpisy vztahující se k veřejné podpoře

 • zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • vyhláška k zákonu č. 215/2004 Sb.
 • vyhláška č. 465/2009 Sb.; zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • zákon č. 319/2006 Sb. - zákon o některých opatřeních v oblasti veřejné podpory; nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
 • nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

Vybrané předpisy a výkladové dokumenty EU

 • smlouva o fungování EU
 • nařízení Komise 651/2014
 • rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
 • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Profil kandidáta

 • VŠ vzdělání právního směru
 • alespoň komunikativní znalost anglického jazyka
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, pečlivost, preciznost
 • schopnost analytického a tvořivého myšlení, iniciativa
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • silné komunikační a organizační dovednosti
 • dobrá úroveň psaného projevu
 • schopnost týmové práce
 • odolnost proti stresu, asertivita a pozitivní myšlení
 • pokročilý uživatel MS Office
 • trestní bezúhonnost

Co nabízíme

 • zajímavou a různorodou práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • místo výkonu práce – Praha
 • odpovídající finanční ohodnocení (dle praxe a zkušeností) – dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT
 • zaměstnanecké výhody
 • 6 týdnů dovolené
 • pracovní poměr na plný úvazek, na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
 • nástup možný dohodou


Motivační dopis se strukturovaným profesním životopisem zasílejte do 15. 2. 2018 na adresu ČVUT v Praze – Rektorát, zaměstnanecké oddělení, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6.

 

Zdroj: ČVUT v Praze

Partneři webu a spolupracující instituce