Nezávislé informace o vědě a výzkumu
27. 6. 2018

Projektový/á manažer/ka

Projektový/á manažer/ka

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa projektového manažera/ky pro pokračování výstavby Kampusu UK v Hradci Králové.

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • Koordinace přípravy projektové žádosti (investičního projektu na pokračování výstavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v hodnotě cca 2,2 mld. Kč) a aktivní účast na přípravě všech dokumentů k poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Koordinace stavebně – technických, finančních záležitostí, přípravy veřejných zakázek prostřednictvím řízení projektového týmu.
 • V případě získání dotace realizace samotného projektu.
 • Dohled nad realizací stavby, finančním řízením projektu, realizací veřejných zakázek.
 • Zodpovědnost za řádný průběh auditů projektu, projektových změn, vyhodnocování rizik projektu.
 • Zpracovávání a aktualizace věcných a finančních analýz.
 • Pravidelný reporting vedení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové / Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové / Univerzity Karlovy.
 • Komunikace s Rektorátem Univerzity Karlovy a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
 • Komunikace s poskytovateli dotace (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy apod.).
 • Komunikace se zástupci Evropské komise a JASPERS.
 • Komunikace s dalšími relevantními úřady.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu.
 • Praxe a zkušenosti v projektovém i finančním řízení investičních projektů (min. 5 let).
 • Výborná znalost práce na PC (zejména MS Office: Word, Excel, PowerPoint) .
 • Znalost anglického jazyka (slovem i písmem).
 • Zkušenosti a orientace v oblasti veřejných zakázek, kontrol a auditů evropských projektů.
 • Ovládání jednacího jazyka.
 • Trestní bezúhonnost.

Výhodou:

 • Praxe v oblasti strukturálních fondů EU.
 • Zkušenosti s přípravou a realizací investičních projektů v rámci národních operačních programů (zejména OP VaVpI, OP VVV, ROP, IROP apod.).
 • Zkušenosti s informačními systémy řídících orgánů národních operačních programů.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Vysoké pracovní nasazení.
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost.
 •  Odolnost vůči stresu.
 • Schopnost analytického myšlení.
 • Organizační a komunikační schopnosti.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.
 • Ochota dále se vzdělávat.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Pružná pracovní doba.
 • Možnost využití služeb Dětské skupiny Fafík (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové).
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance).
 • Benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce.
 • Datum a místo narození zájemce.
 • Státní příslušnost zájemce.
 • Místo pobytu zájemce.
 • Datum a podpis zájemce.
 • Kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech).
 • Motivační dopis.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Termín nástupu: cca září 2018. Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s výhledem prodloužení smlouvy až do roku 2023.

Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný plat: dle zkušeností a praxe

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 17. 7. 2018 do 13:30 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové. Obálku viditelně označte slovy „VŘ – M2: projektový manažer“.

Přihlášky zasílejte/doručte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník: Ing. Mgr. Alena Jungová – programový manažer Mepharedu 2 a jeho komplementárních ESF projektů, mobil: 739 488 289, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 

Partneři webu a spolupracující instituce