facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Provozní Kampusu Hybernská

24. 12. 2019
Provozní Kampusu Hybernská

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá zájemce na pozici Provozní Kampusu Hybernská.

Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména pražské Filozofické fakulty. Dům číslo 4 v ulici Hybernská byl po více než deset let prázdný a zcela nevyužívaný, to se ovšem v dubnu roku 2017 podařilo společnými silami změnit.

Filozofická fakulta UK tak získala místo, kde může plně naplňovat tzv. třetí roli univerzity, a sice obohacovat svými aktivitami nejen ostatní akademiky a studenty, ale také širokou veřejnost.

Pracovní náplň pozice:

 • nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou s půjčitelem objektu, kontrola výsledků práce svěřeného objektu
 • vyhotovování a vedení provozní dokumentace dle směrnic organizace
 • dohled nad zajištěním běžného provozu objektu
 • koordinace řešení provozních a operativních problémů a jejich systematická prevence
 • řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu
 • vedení, motivace a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného objektu
 • zajištění a řízení ekonomického provozu a hospodaření projektu
 • tvorba a kontrola provozních finančních plánů, hodnocení výkonnosti provozu
 • koordinace přípravy a realizace opatření pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v objektu (stanovení pravidel pro bezpečnost, označení v souladu s předpisy atd.)
 • provádění kontroly dodržování procesů a předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platných vnitřních směrnic organizace
 • komunikace s účastníky a partnery ve smluvních a organizačních věcech pro všestranné zajištění akcí a aktivit
 • reprezentace instituce na jednání s partnery, potenciálními partnery či dalšími subjekty
 • koordinace příslušných útvarů organizace pověřených ekonomickou administrací, tj. správou financí získaných z různých zdrojů, všestranným administrativním odbavením účetních případů, tak, aby byla naplněna smlouva s půjčitelem po právní stránce, přípravou smluvních vztahů s partnery projektu včetně kontroly jejich plnění, namátkovou kontrolou dodržování provozního řádu objektu a podílem na přípravě projektových žádostí k projektu Kampus Hybernská z hlediska ekonomického, právního a veřejných zakázek
 • vedení evidence akcí

Výše úvazku:

 • 1,0 tj. 40 hodin týdně

Osobní předpoklady a dovednosti:

 • zkušenost s vedením zaměstnanců
 • praxe na pozici provozního
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • dobrá komunikativní znalost anglického jazyka
 • dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office, internet, e-mail)
 • komplexní myšlení
 • časová flexibilita
 • zvládání zátěžových situací
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • pozitivní a kreativní přístup k práci
 • schopnost motivovat druhé

Nabízíme:

 • zázemí velké vzdělávací instituce
 • kreativní a odpovědnou práci
 • podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvky na stravné
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností
 • zaměstnanecké benefity

Možnosti nástupu:

 • od 1. 2. 2020 (případně dle dohody)

Typ smluvního vztahu:

 • pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1/2 normostrany)

Výhrada:

 • Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici:

 • Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. ledna 2020.
 • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html

 

Zdroj: Univerzita Karlova