facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada / Ministerský rada

23. 9. 2020
Rada / Ministerský rada

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada / ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopad 2020 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

 • přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace z kapitoly 333 MŠMT;
 • poskytování účelové nebo institucionální podpory na výzkum a vývoj – vystavování účetních dokladů, předávání údajů do ekonomických informačních systémů;
 • zabezpečení finančního vypořádání vztahů příjemců podpory se státním rozpočtem, kontroly vrácených nečerpaných prostředků do státního rozpočtu a zpracování podkladu pro státní závěrečný účet;
 • posuzování návrhů a úprav právních předpisů s celostátní působností v oblasti účetnictví a státního rozpočtu a podíl na jejich implementaci v resortu.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 6. října 2020 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT (č. j.: MSMT-36942/2020-3)“.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

 • platový tarif 25 130 – 37 030 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Další výhody:

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

Více informací o pozici naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT