facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Ředitel Institutu lázeňství a balneologie

13. 10. 2019
Ředitel Institutu lázeňství a balneologie

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel / ředitelka Institutu (jmenování na 5 let).

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Předpokládaný datum nástupu: dle dohody, co nejdříve

Finanční ohodnocení: Plně odpovídající náročnosti práce

Předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (výhodou přírodovědného nebo lékařského směru)
 • praxe v řídící funkci/ve vedoucí pozici
 • manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
 • znalost AJ slovem a písmem
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, ochota učit se novým věcem, zájem o region
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou:

 • orientace v oblasti lázeňství a balneologie
 • zkušenost s řízením obdobné organizace
 • znalost NJ/RJ případně dalšího světového jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • orientace v příslušné legislativě a strategických dokumentech, vč. orientace v oblasti samosprávy, lázeňských měst a subjektů činných v lázeňství
 • praxe ve vedení organizace po ekonomické stránce
 • publikační činnost v oblasti lázeňství a balneologie

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • představu o poslání, cílech a řízení instituce v rozsahu max. 5 normostran
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Lhůta pro doručení přihlášky:

18. 10. 2019 do 12 hodin, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

Místo a způsob podání přihlášky:

 • osobně k rukám Mgr. Veroniky Vodičkové
 • písemně na adresu: Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Veronika Vodičková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 • v přihlášce uveďte kontakt (tel.č., e-mail)

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici: Mgr. Veronika Vodičková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mob.:736 650 073. Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. naleznete na této adrese.

Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se zpracováním Vámi postkytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

 

Zdroj: Karlovarský kraj