facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ředitel / ředitelka

29. 7. 2020
Ředitel / ředitelka

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚRV.

Předpokládané funkční období je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2025.

Požadavky:

 • morální a pracovní bezúhonnost;
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo přírodních věd (Ing., Mgr., RNDr. apod.);
 • zkušenosti s vědeckou (výzkumnou) činností (vědecká hodnost CSc., Ph.D., Dr. nebo DrSc.);
 • manažerské a organizační schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci;
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka;

Požadované dokumenty:

 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • reference z předchozích zaměstnání za posledních 10 let, pokud v celém tomto období nebyl uchazeč zaměstnancem VÚRV, v. v. i.;
 • ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • jazykový certifikát nebo doklad o jazykové zkoušce, popřípadě jiný způsob prokázání jazykových znalostí (zahraniční pracovní pobyt, přednášky, výuka, komise apod.);
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe a dosaženými znalostmi a zkušenostmi (vědecká činnost, manažerské schopnosti, jazykové znalosti), doplněný seznamem hlavních vědeckých publikací;
 • návrh koncepce rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické, zohlednění koncepce zemědělského výzkumu MZe ČR a SZP EU (3–5 stran textu);
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Informace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vurv.cz (záložky: Instituce – Dokumenty – Výroční zprávy).

Další informace poskytne předseda Rady instituce VÚRV, v. v. i. Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přihlášky s požadovanými dokumenty v písemné podobě musí být doručeny nejpozději do 31. 8. 2020 do 12 hodin, a to na adresu: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Předseda Rady instituce, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně

Obálku označte zřetelně slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru.

 

Zdroj: VÚRV