facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ředitel/ředitelka Centra RECETOX

3. 7. 2021
Ředitel/ředitelka Centra RECETOX

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Ředitel/ředitelka Centra RECETOX.

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví.

Popis nabízené pozice

 • Zodpovědnost za koordinaci výuky v Bc., Mgr. a PhD. studijních programech Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína garantovaných Centrem.
 • Zodpovědnost za vědeckou koordinaci 4 výzkumných směrů centra (Environmentální chemie, Fotochemie a supramolekulární chemie, Proteinové inženýrství a Ekotoxikologie), centrálních pracovišť výzkumné infrastruktury (Laboratoř stopových analýz, Globální environmentální informační systém GENASIS a Středoevropská populační studie CELSPAC) a Regionálního centra pro budování kapacit a přenos technologií.
 • Zodpovědnost za finanční udržitelnost Centra v návaznosti na projekty evropských Operačních programů, a s tím související koordinaci přípravy velkých rámcových projektů.
 • Zodpovědnost za koordinaci projektové, personální a ekonomické činnosti Centra s fakultou a dalšími ústavy.

Požadujeme

 • Profesor nebo docent (nebo zahraniční ekvivalent) v oboru environmentálních věd (environmentální chemie, ekotoxikologie, analýza rizik, biostatistika a příbuzné obory).
 • Pedagogická zkušenost (soustavná přednášková činnost, vedení Mgr. a Ph.D. studentů na české nebo zahraniční univerzitě, schopnost přednášet v angličtině).
 • Dobrá publikační aktivita (parametry: kumulovaný impaktní faktor, H index, citovanost).
 • Zkušenost s vedením výzkumných týmů.
 • Manažerská zkušenost s vedením velkých pracovních kolektivů (ústavů, center).
 • Dobrá znalost angličtiny.

Nabízíme

 • Zajímavou práci v prestižním univerzitním prostředí.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění, zvýhodněné stravování, slevy na jazykové kurzy, zvýhodněné vstupné do kina Scala, výhodné mobilní tarify Vodafone, dětská skupina-Kampus).

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 23.7.2021 prostřednictvím e-přihlášky zde.

Jako součást Vaší přihlášky uveďte následující dokumenty:

 • Strukturovaný životopis.
 • Přehled výzkumných výsledků, výukové a publikační činnosti.
 • Koncepce rozvoje pracoviště.
 • Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o jejím přijetí.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Pokud se Vám neozveme nejpozději do 10 pracovních dní po oficiálním termínu uzávěrky přihlášek, znamená to, že jsme dali přednost uchazečům, jejichž profil lépe odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo online pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

Zdroj: Masarykova univerzita