facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ředitel/ředitelka Etnologického ústavu AV ČR

13. 1. 2023
Ředitel/ředitelka Etnologického ústavu AV ČR

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Předpokládané funkční období: 1. května 2023 – 30. dubna 2028

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky),
 • uchazeči/uchazečky nesmí být nejpozději ke dni jmenování členem/členkou řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Přihláška:

Přihláška a její přílohy se podávají písemně v českém nebo anglickém jazyce. Součástí přihlášky jsou:

 • Průvodní dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další relevantní doklady kvalifikace,
 • koncepce řízení pracoviště a jeho budoucího rozvoje (max. 3 000 slov).

Splnění podmínek podle zákonů 341/2005 Sb. a 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč/uchazečka k rukám předsedkyně Akademie věd ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Přihlášky v papírové podobě je třeba doručit na ředitelství Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00, Praha do 16. února 2023 do 14.00 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel/ředitelka.

 

Zdroj: Etnologický ústav AV ČR