facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ředitel výzkumné instituce

11. 9. 2020
Ředitel výzkumné instituce

Rada instituce Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (dále jen CDV) vyhlašuje v souladu s § 18, odst. 2, písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období současného ředitele výběrové řízení na pozici ředitele veřejné výzkumné instituce.

Požadavky na uchazeče:

 • splnění požadavků dle §17, odst. 4) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • dosažená vědecká hodnost alespoň Ph.D., (CSc); habilitace či profesura výhodou,
 • zkušenost s výkonem řídících funkcí (vedení týmu min. 25 osob, obrat min. 25 mil. Kč/rok),
 • publikační činnost v oboru v impaktovaných nebo recenzovaných časopisech nebo udělené patenty,
 • zkušenost s vedením výzkumných i komerčních projektů (v oboru dopravním je výhodou),
 • znalost anglického jazyka (bude ověřena při pohovoru),
 • schopnost a zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentací.

Uchazeč přiloží:

 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce s přiloženou kopií dokladu o vzdělání (diplom),
 • přehled publikační činnosti,
 • návrh koncepce rozvoje CDV v rozsahu max 3 strany A4,
 • výpis z Rejstříku trestů,
 • čestná prohlášení podle §17, odst. 4) zákona č. 341/2005 Sb.

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v tištěné i elektronické verzi. Tištěná verze bude obsahovat podepsané přílohy uchazečem (výše zmíněné) a kontaktní adresu. Elektronická verze bude obsahovat tytéž náležitosti s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů a čestných prohlášení.

Obě verze přihlášky uchazeči zašlou nejpozději do 9. října 2020 na poštovní adresu (Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno) a na emailovou adresu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Rozhodující pro dodržení termínu je datum té verze přihlášky, která bude doručena později. Výběrové řízení je organizováno jako dvoukolové.

Uchazeči označí své přihlášky (na obálce dopisu a v předmětu emailu) slovy: „Ředitel CDV – výběrové řízení“.

Předpokládaná doba nástupu do funkce: II. Q roku 2021.

Kontakt: Mgr. Jana Mazálková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 541 641 766

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu