facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Referent/ka pro oblast personalistiky a mezd

26. 12. 2019
Referent/ka pro oblast personalistiky a mezd

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na Referátu personálně mzdovém s termínem nástupu dle dohody: Referent/ka pro oblast personalistiky a mezd.

Počet obsazovaných míst: 1  

Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Dobrá orientace v oblasti pracovního práva a mzdové legislativy, znalost VŠ zákona výhodou  
 • Znalost systému SAP výhodou
 • Uživatelskou znalost MS Office
 • Praxe v oboru alespoň 3 roky
 • Aktivní znalost anglického jazyka výhodou
 • Znalost prostředí vysoké školy a oborovém zaměření pracovišť fakulty výhodou
 • Organizační a komunikační schopnosti, příjemné vystupování, ochota pracovat v týmu
 • Samostatnost, zodpovědnost, přesnost a spolehlivost
 • Bezúhonnost a loajalita s důrazem na ochranu osobních a firemních údajů

Náplň práce:

 • Příprava výběrových řízení dle poptávky pracovišť a koordinace procesu schvalování nových pracovních míst
 • Činnosti při vzniku, průběhu a skončení všech typů pracovně právních vztahů (pracovní poměry, DPP, DPČ)
 • Komunikace se státními institucemi (ČSSZ, ZP, ÚP, FÚ)
 • Zpracování docházky zaměstnanců a omluvených nepřítomností
 • Činnosti spojené se zaměstnáváním cizinců (EU i třetí země)
 • Činnosti spojené s vícezdrojovým financováním pracovních úvazků v projektech na VŠ
 • Statistické výkaznictví a metodická činnost v personální oblasti
 • Zpracování mezd zaměstnanců fakulty v rámci všech pracovně právních vztahů a v parametrech odměňování na VŠ dle interních norem
 • Zajištění agendy sociálního a zdravotního pojištění dle platné legislativy vč. zákonných povinností k zaměstnávání cizinců
 • Zpracování ročního zúčtování daně a vedení agendy k uplatnění daňového zvýhodnění a slev
 • Zpracování evidenčních listů DP a součinnost s kontrolními orgány
 • Spolupráce s HR úsekem rektorátu UP a pracovišti FZV UP

Co nabízíme:

 • Stabilní zázemí prestižní univerzity
 • 28 dnů dovolené v kalendářním roce
 • Příspěvek na stravování a množství dalších benefitů
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • Další požadavky na uchazeče společné pro všechny vypsané pozice
 • Akceptace „Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání“  

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů prokazujících úroveň znalosti anglického jazyka
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.
Termín podávání přihlášek je do 6. 1. 2020. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.
 
 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci