facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT

7. 2. 2020
Vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury v odboru výzkumu a vývoje.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 3. 2020 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

 • tvorbu a implementaci strategických a koncepčních dokumentů s působností v oblasti velkých výzkumných infrastruktur, a to zejména Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR;
 • přípravu metodického rámce mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a organizaci vlastního procesu hodnocení velkých výzkumných infrastruktur postaveného na principu mezinárodního peer-review;
 • přípravu metodického rámce mezinárodního hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje a organizaci vlastního procesu hodnocení postaveného na principu mezinárodního peer-review;
 • poskytování podpory z veřejných prostředků ČR velkým výzkumným infrastrukturám a průběžné monitorování věcné a finanční stránky realizace projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR;
 • zastupování ČR ve správních orgánech mezinárodních výzkumných infrastruktur, kterých jsou velké výzkumné infrastruktury, resp. ČR členským subjektem / státem (tj. mezinárodní organizace výzkumu a vývoje, právnické osoby ERIC apod.);
 • podporu zapojování velkých výzkumných infrastruktur ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a inovace a dalších finančních nástrojů podpory;
 • zajišťování činností odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro agendu velkých výzkumných infrastruktur – Rady pro velké výzkumné infrastruktury;
 • podíl na přípravě obecně závazných předpisů a metodických pokynů upravujících podporu výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků na národní a mezinárodní úrovni.

Posuzovány budou žádosti zaslané služebnímu orgánu ve lhůtě do 21. února 2020 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT, č. j.: MSMT-1417/2020-3“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se může zúčastnit v prvním kole osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • písemnou práci v rozsahu max. 5 normostran a min. 3 normostrany na téma „Důležitost a význam zapojení velkých výzkumných infrastruktur ČR do Evropského výzkumného prostoru“.

Další informace o služebním místě:

 • platový tarif 31 670 – 46 840,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • příplatek za vedení,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování.

Další výhody:

 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • náležitý adaptační proces a přidělení mentora,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

Text výběrového řízení je v plné verzi dostupný zde.

 

Zdroj: MŠMT