facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vedoucí Oddělení strategie a kvality

16. 4. 2018
Vedoucí Oddělení strategie a kvality

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na rektorátním pracovišti - Vedoucí Oddělení strategie a kvality.

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání nejlépe technického nebo ekonomického zaměření, výborná schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů, výborné organizační a komunikační dovednosti, znalost zákona o vysokých školách (zejména v oblasti kvality), min. 5 let praxe (praxe a znalosti v oblasti systémů řízení kvality výhodou), základní znalost anglického jazyka.

Náplň práce:

Vedení malých týmů, koordinace a samostatná práce na zavádění a rozvoji systému řízení kvality, koordinace činností související s tvorbou a vyhodnocováním strategických dokumentů, koordinace a samostatná práce na realizaci projektů souvisejících s náplní pracoviště, odpovědnost za rozpočet pracoviště.

Nástup ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domluvy.

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem o dosavadní praxi, dokladem o dosažené kvalifikaci přijímá Oddělení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, a to do 30. 4. 2018. Přílohy přihlášky zaslané v elektronické podobě se uchazečům, kteří nepostoupili do užšího výběru, případně nebyli v užším výběru vybráni k přijetí, se nevrací a budou skartovány.

 

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně