facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vedoucí pobočky Ostrava

15. 3. 2019
Vedoucí pobočky Ostrava

Ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka vypisuje veřejné výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího pobočky Ostrava.

Místem výkonu práce je Ostrava.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný den nástupu je 1. 5. 2019.

Mzdové zařazení bude dle Vnitřního mzdového předpisu a zákona č. 262/2006 Sb.

Pracovní náplň pozice vedoucího pobočky Ostrava:

 • zabezpečuje chod pobočky ve smyslu platných vnitřních předpisů,
 • zastupuje VÚV TGM, v. v. i., v nezbytné míře v jednání s regionálními činiteli,
 • řídí přímo vedoucí oddělení svého odboru a zaměstnance v přímé linii řízení,
 • dbá trvale na rozvoj odborností příslušejících odboru a na odborný růst zaměstnanců odboru,
 • odpovídá za úroveň všech výstupů odboru,
 • plánuje a kontroluje věcné a časové plnění úkolů,
 • koordinuje využití disponibilní pracovní kapacity zaměstnanců odboru,
 • odpovídá za sestavení ročního plánu činností a hospodaření odboru, jeho úpravy a jeho průběžné vyhodnocování a kontrolu,
 • odpovídá za dodržování systému managementu (např. podle ČSN EN ISO/IEC 17025),
 • navrhuje náměstkovi ředitele přijímání a uvolňování zaměstnanců včetně změn pracovního poměru, návrhů a změn mzdového zařazení zaměstnanců jím řízeného odboru,
 • navrhuje náměstkovi ředitele vedoucí oddělení.

Předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni,
 • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s vedoucí funkcí,
 • praktické zkušenosti v oblasti výzkumu, znalosti související právní problematiky a financování výzkumu, zkušenosti s řízením projektů,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

 • vedení pobočky významné výzkumné instituce s dlouholetou tradicí, která působí na českém i zahraničním trhu,
 • prostor pro seberealizaci a možnost odborného a kariérního růstu,
 • přátelské, inspirativní a profesionální pracovní prostředí.

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis,
 • představa o řízení a rozvoji pobočky,
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě tak, aby byla doručena v zalepené obálce označené v levém horním rohu textem:

„Výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Ostrava – NEOTVÍRAT!“,

a to nejpozději do pondělí 1. dubna 2019 do 14:00 hodin v případě osobního doručení do podatelny na adrese Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.

 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka