facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vrchní ministerský rada

3. 6. 2020
Vrchní ministerský rada

Státní tajemnice Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výběrové řízení na projektové služební místo vrchní ministerský rada v oddělení strategie S3 – analytik monitoringu a inovační výkonnosti.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2022. Předpokládaný termín nástupu do služby na služební místo je bezprostředně po ukončení výběrového řízení, nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti:

  • Realizace aktivit v projektu OP VVV (Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie);
  • zpracování komplexních analýz a analytických podkladů ve vztahu k inovační výkonnosti firem v ČR, krajským výzkumným a inovačním systémům a mezinárodním zdrojům dat
  • tvorba datové základny webového portálu, třídění dat ve vztahu k inovační výkonnosti firem, krajským výzkumným a inovačním systémům a mezinárodním zdrojům dat;
  • definice datové sady ve výše uvedených oblastech, tvorba systém sběru, třídění a interpretace dat;
  • zpracování analytických vstupů do EDP procesu;
  • koordinace, příprava a organizace jednání a plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Preferované obory vzdělání: ekonomie, právo, komunikační a informační technologie, statistika, regionální rozvoj, sociální geografie nebo obdobné zaměření;

Praxe v oboru analýz výhodou.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – analytik monitoringu a inovační výkonnosti v oddělení strategie S3 - 71310“.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.

Kompletní informace o pozici najdete zde.

 

Zdroj: MPO