facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení hodnocení výzkumných organizací

15. 2. 2019
Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení hodnocení výzkumných organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo II. kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení hodnocení výzkumných organizací v odboru podpory vysokých škol a výzkumu.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. duben 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

 • Stanovování způsobů hodnocení výzkumných organizací a zpracování postupů a pravidel hodnocení;
 • zajištění hodnotících procesů a zpracování podkladů a výstupů z hodnocení;
 • poskytování informací hodnoceným výzkumným organizacím, správním úřadům, veřejnosti.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 28. února 2019 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT (č. j.: MSMT-5381/2019-1)“.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který splňuje podmínky uvedené zde. K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

 • platový tarif 30 170 – 45 340,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • příplatek za vedení,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování.

Další výhody:

 • široký program benefitů,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • finanční podpora stravování,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Zdroj: MŠMT