facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzkumný a vývojový pracovník

20. 12. 2019
Výzkumný a vývojový pracovník

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Výzkumný a vývojový pracovník v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“.

Hlavní náplní práce je:

 • Vytvoření koncepce sběru etnicky senzitivních dat v ČR.
 • Příprava kvantitativního i kvalitativních terénního šetření zaměřeného na romskou menšinu.
 • Sběr dat v terénu (včetně tzv. sociálně vyloučených lokalit).
 • Analýza kvantitativních i kvalitativních dat.
 • Prezentace a obhajoba koncepce šetření před odborným publikem.
 • Prezentace výsledků šetření na zahraniční konferenci.
 • Součinnost s řešitelem projektu.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním programu sociálních věd.
 • Zkušenost se zapojením ve výzkumném projektu na obdobné pozici.
 • Zkušenost s prezentací příspěvku v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci.
 • Praxi v akademickém prostředí či ve výzkumné organizaci po dobu minimálně 3 let (v posledních 10 letech).
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Znalost programu SPSS, ATLAST.ti.
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:

 • Odborný zájem o téma sběru etnicky senzitivních dat doložený relevantní publikační činností.
 • Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu v sociálních vědách (titul Ph.D.).

Nabízíme:

 • Práci na 0,5 úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na další 3 roky.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Výkon práce formou home office.
 • Poukázky na stravování.
 • Zapojení v odborném týmu.
 • Podílet se na projektu s vysokou společenskou relevancí.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden 2020

Místo pracoviště: Brno Joštova 218/10, 602 00 Brno

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
popř. PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 6. 1. 2020 (včetně) na adresu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., k rukám Ing. Ivy Veselé, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Datová schránka: xy9n88n, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

 

Zdroj: VÚPSV