Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Neakademické pracovní pozice

Neakademické pracovní pozice

Rektor Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pozice na rektorátním pracovišti Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

19. 1. 2018

Kvestorka Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici projektový manažer / projektová manažerka.

17. 1. 2018

Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Finanční manažer projektů.

12. 1. 2018

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT – Oddělení Strategických projektů hledá vhodné kandidáty/tky na pozici Finanční asistent/asistentka pro grantové projekty českých i evropských dotačních schémat.

11. 1. 2018

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. hledá vhodného uchazeče na pozici administrativní pracovník pro zajištění agendy vědy a výzkumu.

9. 1. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucích osob a členů představenstva společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. odpovědných za portfolio management a za činnost řízení rizik.

6. 1. 2018

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. hledá pracovníka na pozici Projektový manažer pro Oddělení biomatematiky.

4. 1. 2018

Ředitel Centra podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici projektový manažer/ka pro mezinárodní projekty.

2. 1. 2018

Kvestor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení pozice: vedoucí Personálního útvaru.

30. 12. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici Administrátor veřejných zakázek v rámci projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

29. 12. 2017

Partneři webu a spolupracující instituce