Nezávislé informace o vědě a výzkumu

O projektu

Portál Vědavýzkum.cz vznikl především jako reakce na neuspokojivou situaci v České republice, kdy neexistoval web, který by zájemcům poskytl nezávislé a přehledné informace o problematice vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem portálu je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (vysoké školství, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.

Portál je určen především výzkumným a vývojovým pracovníkům výzkumných organizací a soukromých firem, akademickým pracovníkům vysokých škol, administrátorům projektů, zaměstnancům veřejné správy a samosprávy, investorům, studentům, novinářům, odborné veřejnosti – zkrátka všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu zajímají o problematiku výzkumu, vývoje a inovací a chtějí mít kvalitní informace. 

Obsah portálu tvoří vlastní redakční příspěvky a rozhovory a články přebírané od partnerů (Akademie věd ČR, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a další). Zcela unikátní součástí portálu je rubrika blogy a rozhovory, do které přispívá pravidelně téměř 20 významných osobností českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací.

Ve spolupráci s portálem RESEARCHJOBS.CZ nabízíme akademické a vybrané neakademické pozice specificky zaměřené na cílovou skupinu.

Portál Vědavýzkum.cz je součástí press listu většiny veřejných vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a ostatních výzkumných organizací. Od června 2017 je obsah portálu monitorován společností Newton Media a je také součástí rubriky Věda/technika Google zpráv.

Od počátku bylo portálu Českým národním střediskem ISSN při Národní technické knihovně přiděleno International Standard Serial Number pro pokračující zdroj na internetu. Splňuje tak podmínky pro "formální" zveřejnění příspěvků - týká se především inzerce pracovních míst a povinné publicity projektů.

 

Partneři webu a spolupracující instituce