facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Členem Výkonné rady COST byl zvolen Josef Janda

29. 4. 2019
Členem Výkonné rady COST byl zvolen Josef Janda

Na 206. zasedání Výboru vysokých představitelů COST ve dnech 10. a 11. 4. 2019 v Bukurešti byl zvolen členem Výkonné rady COST Josef Janda z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Práce ve Výkonné radě je zaměřena na přípravu rozhodnutí, která má přijmout Výbor vysokých představitelů COST (CSO) a dohlíží na činnost správy COST vedené jejím ředitelem (grant s EK, plnění indikátorů Rámcové smlouvy, rozpočet akcí COST, stav COST fondu).

Výkonná rada má maximálně 8 členů a je složena z jednotlivců z řad CSO, kteří jsou voleni CSO (ad personam) na tříleté období. Josef Janda je pracovníkem oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI - 33, vykonává roli národního koordinátora COST a je zástupcem ČR ve Výboru vysokých představitelů COST.

COST je programem mnohostranné mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji zaměřený na podporu setkávání vědců. Financování COST má za cíl doplnit národní fondy pro výzkum, neboť jsou určeny výhradně na pokrytí činností v oblasti spolupráce, jako jsou workshopy, konference, setkání pracovních skupin, vzdělávací školy, krátkodobé vědecké mise a činnosti v oblasti šíření informací a komunikačních aktivit. Samotný výzkum je posléze podporován na národní úrovni. Konkrétně MŠMT poskytuje finanční podporu projektům COST v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST.

Zdroj: MŠMT