facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Členové RVVI navrhli Kamilu Vávrovou na členku předsednictva TA ČR

28. 2. 2020
Členové RVVI navrhli Kamilu Vávrovou na členku předsednictva TA ČR

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 354. zasedání navrhla vládě jmenovat členkou předsednictva Technologické agentury ČR Kamilu Vávrovou namísto Pavla Komárka, kterému končí druhé funkční období.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v pátek 28. února 2020 vybrala kandidátku na člena předsednictva TA ČR, která nahradí Pavla Komárka. Tomu končí druhé funkční období k 21. 3. 2020. Jako kandidátka byla zvolena Kamila Vávrová, která doposud působila na pozici místopředsedkyně výzkumné rady TA ČR.

Ve veřejné výzvě bylo nominováno celkem 8 kandidátů. Čtyři nominace získala Kamila Vávrová, dvě získal Václav Liška a po jedné Soňa Vávrová, Eva Janouškovcová, Igor Kotlán, Jozef Rosina, Petr Novák a Jiří Holoubek.

Kamila Vávrová vystudovala Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni v oboru technická ekologie a Fakultu životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru revitalizace krajiny. V roce 2006 získala titul Ph. D. na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 1999 pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a od roku 2012 je členkou rady tohoto ústavu. Dlouhodobě se specializuje na výzkum lignocelulózních plodin k produkci biomasy pro energetické účely. Od roku 2000 je členkou v České společnosti pro ekonomiku energetiky CZAEE. Věnuje se také genderové problematice v oblasti výzkumu.

Dalšími členy předsednictva TA ČR nadále zůstávají Petr Konvalinka (předseda), Zdeněk Kůs, Martin Duda a Jiří Plešek. Funkční období členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období.

RVVI se na svém zasedání dále zabývala novelou zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a významem úprav zákona pro české výzkumné prostředí.

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: RVVI, TA ČR